Kiilto R Marine lim- och tätningsmassa

Kiilto R Marine är ett 1-komponents lim för metall, glasfiber och olika slags plaster inom båtindustrin.

Specialfunktioner

  • Snabbhärdande
  • NSF-klassad: Kan användas i miljöer där livsmedel hanteras.
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar
  • Utmärkt vidhäftning
  • Limmar knap, gångjärn, beslag m.m. mot båtskrov

Användningsområde

Lämplig för olika slags material vid krävande konstruktionslimningar. Kiilto R Marine limmar de flesta metaller, polystyren, polyuretan, glas, glaserade ytor, epoxi- och polyesterfiber, sten och betong. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Snabbhärdande. Utmärkt vidhäftning mot olika material – normalt behövs ingen primer. Innehåller inte isocyanater, PVC, tennkatalysatorer eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra beständighet mot lösningsmedel (alkaliska och sura lösningar), kortvarig beständighet mot bränslen, mineraloljor och vegetabiliska oljor. Utmärkt väder- och UV-ljusbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlekar
Product Code
EAN-kod
290 ml T2445.926   6411512445298
600 ml T2445.933   6411512445601
Förpackningsstorlekar 290 ml
Product Code T2445.926
EAN-kod 6411512445298
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Product Code T2445.933
EAN-kod 6411512445601
 
Densitet/specifik vikt

Ca 1,62 kg/l

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

ca 2,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Brottöjning

200 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1-40°C

Värmebeständighet, torr

-40…+90°C

Skjuvhållfasthet

3,5 N/mm²

Draghållfasthet

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora sammanhängande ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNSF certifiering för kontakt med livsmedel LEEDNyckelflagga