Kiilto Snabbepoxy

Två-komponents snabbepoxylim för limning av t.ex. järn, stål, lättmetaller, glas, porslin, sten och trä. God kemikaliebeständighet.

Användningsområde

Kiilto Snabbepoxy är ett lösningsmedelsfritt, två-komponents epoxylim för limning av järn, stål, aluminium, mässing, ädelmetaller, trä, glas, porslin, sten, betong, många hårdplaster, läder, gummi och styv skumplast, även cellulär polystyren.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
28 g 6411511282283
Förpackningsstorlekar 28 g
EAN-kod 6411511282283
 
Densitet/specifik vikt

1,15 kg/dm³ (blandning)

Förvaring

Förvaras lämpligast i upprätt läge i väl tillsluten originalförpackning på svalt ställe, inte under +1ºC, max. 24 månader.

Torktid

10–15 min. (+20 °C)

Blandningsförhållande

En volymdel bas, en volymdel härdare.
Mindre avvikelser från blandningsförhållandet påverkar inte limmets egenskaper.

Bearbetningstid

4–5 min (2–3 ml blandning/+20 °C)

Förpackningsstorlekar

Dubbel behållare, 2 x 14 g

Presstid

10–15 min./20 °C

Frostbeständighet

Fryser inte

Luftfuktighet

under 80 % RF

Typ/bindemedel

epoxyharts

Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Bruksanvisning

Ytorna måste vara torra och fettfria. Slipning av ytorna förbättrar vidhäftningen. Fett kan tas bort med aceton. Blanda lika delar lim och härdare. Brukstiden på färdigblandat lim är 4–5 minuter vid +20 ºC. Blanda komponenterna noggrant med t.ex. en träpinne på en kartongbit. Limmet appliceras dubbelsidigt eller ensidigt förutsatt att ytorna, när de pressas ihop, är så nära i kontakt med varandra att även den olimmade ytan väts ordentligt. Montera ihop delarna omedelbart. Vanligtvis behövs ingen pressning. Håll delarna på plats med hjälp av någon form av tillfällig fixering, tills limmet har härdat (ca 10 minuter vid +20 ºC). Slutlig bindningsstyrka uppnås efter ca 12 timmar. Locket till bas- och härdarmunstycket är utformat så att det endast passar i en position, vilket förhindrar bildning av limdroppar i munstycket. Kiilto Snabbexpoxy är inte lämpligt för limning av vinyl- och polyolefinplaster eller i kontakt med varmt vatten. Färska limfläckar kan tas bort med en skrapa eller torkas bort med en trasa. En trasa fuktad med aceton tar bort färskt lim helt. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.