Kiilto Start Primer

Bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassa och underlag. Vattenbaserad.

Specialfunktioner

  • binder damm och fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget 
  • mycket dryg
  • vattenlöslig

Användningsområde

Vattenbaserad primer lämplig för både porösa och ej-absorberande golvunderlag inomhus före avjämning. För ej-absorberarande underlag, rekommenderar vi användning av Kiilto FixPrimer före avjämning.

Lämplig för primning av
- betong- och cementbaserad avjämningsmassa (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)
- golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial (outspädd)
- byggskivor, t.ex. spån- och gipsskivor (outspädd)
- ej-absorberande underlag, t.ex. keramiska plattor (outspädd).

Primern har god fuktbeständighet och bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassan och underlaget. Alkalisk betong minskar inte primerns funktion. Ej lämpligt som tillsatsmedel för avjämningsmassa.

Åtgång

Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m².
Outspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m²

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411513702017
3 l 6411513702031
10 l 6411513702109
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411513702017
 
Förpackningsstorlekar 3 l
EAN-kod 6411513702031
 
Förpackningsstorlekar 10 l
EAN-kod 6411513702109
 
Färger

Rosa

Densitet/specifik vikt

1

Förvaring

Oöppnad i torrt utrymme 1 år.

Åtgång

Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m².
Outspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m²

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l och 10 l plastbehållare

Frostbeständighet

Fryser

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Appliceringstemperatur

Optimal +18–20 °C, minimum +10 °C

Bruksanvisning

Avlägsna cementhud, damm lös smuts och fett. Vid behov görs en mekanisk slipning eller fräsning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. en borste. Undvik pölbildning. På byggskivor eller icke-absorberande underlag måste primern torka cirka 2 timmar före avjämning. Rådande omständigheter såsom rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primningen.

OBS! Parkett som limmas på underlag eller värmegolv: Avlägsna cementhud och andra föroreningar som kan försvaga vidhäftningen (gamla limrester) med hjälp av slipning eller fräsning. Primningen görs bara på sådana ställen som ska spacklas (underlag av stavparkett får varken primas eller avjämnas). På skivunderlag limmas parketten direkt mot skivorna utan primer eller spackel.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialIMOLEEDBastaSundahus Svanen märkningNyckelflagga