Kiilto Strong Fogförstärkare

Används som tillsatsmedel till Kiilto Kakel- och Klinkerfog för att förbättra fogens flexibilitet, vidhäftningsstyrka, hållfasthet fuktbeständighet och väderbeständighet.

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
500 ml 6411511986501
Förpackningsstorlekar 500 ml
EAN-kod 6411511986501
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Förvaring

Oöppnad i torrt utrymme 6 månader.

Förpackningsstorlekar

0,5 l plastflaska

Appliceringstemperatur

Lägsta appliceringstemperatur +5 °C.

Bruksanvisning

Börja med att blanda Kiilto Strong Fogförstärkare med vatten enligt anvisningarna och tillsätt motsvarande mängd fogpulver i blandningen.

Oglaserade eller matta plattor måste fuktas före fogning. Detta underlättar rengöringen efter fogningen. Fogning med tillsats av Kiilto Strong Fogförstärkare fäster snabbt på kakelytan och därmed kan rengöringen vara mer arbetskrävande än normalt. Eftersom porositeten på plattor och sten varierar, så rekommenderar vi att du testar rengöringsmöjligheten i förväg. Undvik att tillsätta för mycket Kiilto Strong Fogförstärkare, eftersom detta försvårar rengöringen. För fogningsanvisningar, se fogpåsens förpackning.

Vid fogning av plattor med smala och grunda fogar (glasmosaik och sammansatta kakelark) kan Kiilto Kakelfog förbättras med Kiilto Strong Fogförstärkare och användas under förutsättning att fogens bredd och djup är minst 1 mm. Välj en ljus färg, eftersom mörka färger i fogar av olika djup kan variera. Vi rekommenderar inte skarvning av sammansatta kakelark eftersom hårt slitage kan leda till delaminering av fogen. För mer detaljerade anvisningar, se www.kiilto.com.

Kiilto Kakelfog20 kg10 kg3 kg
vatten5,4 l2,7 l0,80 l
Kiilto Strong1,0 l0,5 l0,15 l
Kiilto Klinkerfog20 kg10 kg3 kg
vatten4,0 l2,0 l0,60 l
Kiilto Strong1,0 l0,5 l0,15 l
Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga