Kiilto Tapetlim

Vattenbaserat färdigblandat tapetlim för uppsättning av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

  • Ren stärkelse
  • Släpper igenom vattenånga
  • Färdig för användning
  • Papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida

Användningsområde

Färdigblandat tapetlim i emissionsklass M1 för uppsättning av tapeter på sugande och målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag.

Åtgång

4–5 m²/l

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
1 l 6411511312010
5 l 6411511312058
15 l 6411511312157
Förpackningsstorlekar 1 l
EAN-kod 6411511312010
 
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411511312058
 
Förpackningsstorlekar 15 l
EAN-kod 6411511312157
 
Densitet/specifik vikt

ca 1,03

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Åtgång

4–5 m²/l

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Frostbeständighet

Fryser

Typ/bindemedel

Modifierad stärkelse

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant.

Följ tapettillverkarens uppsättningsanvisningar. Applicera limmet jämnt på vådens baksida. Vik in vådens båda ändar med limsidan inåt och låt tapeten ligga och dra några minuter. Veckla ut den övre delen och börja tapetseringen från taklinjen. Veckla sedan ut den nedre delen. Arbeta med en tapetborste från mitten och ut mot kanterna och borsta ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Ta bort färska limfläckar omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapeten. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Se till att det finns en god ventilation i rummet.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaSundahusNyckelflagga