Kiilto Total

Kiilto Total är en vattenbaserad grundlack som används tillsammans med Kiilto Parkettlack.

Specialfunktioner

  • Grundlack med goda fyllnadsegenskaper
  • Appliceras med stålspackel

Användningsområde

Kiilto Total är lämplig för grundlackning av parkett- och trägolv med stålspackel.

Åtgång

20–25 m²/l en strykning med stålspackel,
ca 10 m²/l tre strykningar med stålspackel

Förpackningsstorlekar
EAN-kod
5 l 6411513996058
Förpackningsstorlekar 5 l
EAN-kod 6411513996058
 
Densitet/specifik vikt

ca 1

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.

Åtgång

20–25 m²/l en strykning med stålspackel,
ca 10 m²/l tre strykningar med stålspackel

Torktid

Applicering med stålspackel 30–60 min (+20 °C, 50 % RF)

Förpackningsstorlekar

5 l, 10 l

Frostbeständighet

Fryser

Luftfuktighet

40–60 % RF

Appliceringstemperatur

+18–24 °C

Fukthalt i trä

7 ± 2 vikt-%

Bruksanvisning

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med Kiilto GAP Parkettkitt eller med en blandning av Kiilto Total Grundlack och slipdamm under mellanslipningen. Applicera efter den sista slipningen ett skikt Kiilto Total med en rostfri stålspackel. Säkerställ att lacken har torkat och mellanslipa vid behov mellan strykningarna t.ex. med slipnät eller sandpapper korn 120. Upprepa appliceringen med stålspackel två gånger. Avsluta efter grundlackning med Kiilto Parkettlack.

Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter första appliceringen med stålspackel.

Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDBastaNyckelflagga