Kiilto XPU starkt och flexibel limmassa

Snabbhärdande polyuretanförstärkt elastisk lim- och tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. För inom- och utomhusbruk. Lösningsmedelsfri, innehåller inte isocyanater. Lämplig för tätning vid håltagning för mekanisk infästning i Kiilto Tätskiktssystem. Färg: vit

Specialfunktioner

  • ger en vit, snabbhärdande och elastisk fog
  • utmärkt vidhäftning
  • För limning och tätning av trä, metaller, glas, sten, plast m.m. inom- och utomhus
  • lämplig för husvagnar och husbilar

Användningsområde

Kiilto XPU är en snabbhärdande polyuretanförstärkt elastisk lim- och tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material (t.ex. svetsfogar) i konstruktionsappliceringar. Exempel på användningsområden är t.ex. bilskåp, husbilar, bussar och tåg. Inom byggnation används Kiilto XPU t.ex. för montering av isoleringsskivor, reglar, tvättställ och toalettstolar. Lämplig även för tätning vid håltagning för mekanisk infästning i Kiilto tätskiktssystem. Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Utmärkt vidhäftning mot olika material – oftast behövs ingen primning. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Innehåller ingen PVC eller lösningsmedel. Nästan luktfri. Bra kemikaliebeständighet. Utmärkt väder- och UV-strålningsbeständighet. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta färger (testa alltid före användning). Kan slipas.

Förpackningsstorlekar
Product Code
EAN-kod
290 ml T2441.926   6411512441290
600 ml T2441.933   6411512441603
Förpackningsstorlekar 290 ml
Product Code T2441.926
EAN-kod 6411512441290
 
Förpackningsstorlekar 600 ml
Product Code T2441.933
EAN-kod 6411512441603
 
Färger

vit

Densitet/specifik vikt

ca 1,3 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C,i 18 månader.

Hårdhet

Shore A 30

Skinnbildningstid

20 min (23 °C, 50 % RF)

Viskositet

ca 2 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Förpackningsstorlekar

290 ml patron, 600 ml korv

Typ/bindemedel

Specialpolymer

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Appliceringstemperatur

+1…+40 °C

Värmebeständighet, torr

-40…+90 °C

Skjuvhållfasthet

SS/SS 1,3 N/mm²

Draghållfasthet

1,6 N/mm² (DIN 53504)

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa limningsresultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Applicera limmet på ytan och jämna vid behov ut med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperatur samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängd lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt. Därför är de angivna värdena endast riktgivande.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialLEEDNyckelflagga