Kiiltomelt 1225

Kiiltomelt 1225 är ett EVAC-baserat smältlim för plissering av luftfilter.

Specialfunktioner

  • Ljusfärgad
  • Luktfri
  • Bra hot tack

Användningsområde

Kiiltomelt 1225 är ett smältlim som används för plissering av luftfilter. Limmet har hög smältviskositet och ett bra varmt klibb.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt 1225 10 kg T7244.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt 1225 10 kg
Product Code T7244.010
 
Färger

vit

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid max. +40 °C, i 36 månader.

Öppentid

kort

Viskositet

10 000 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

112 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke och vals.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten, använd skyddshandskar. Vi hänvisar till separat säkerhetsdatablad på www.kiilto.se. För mer information om produkt och förpackningsdestruktion se www.kiilto.com.

Nyckelflagga