Kiiltomelt EVO 25

Kiiltomelt EVO 25 är ett polyolefinbaserat smältlim för förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  •     Bra värmestabilitet. 
  •     Smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin.
  •     Optimalt för munstyckespridning. 
  •     Mycket snabbt. 
  •     Limmet har ingen färg eller doft. 

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 25 är ett mycket snabbt smältlim för livsmedelsförpackningsindustrin. Optimalt för munstyckespridning. Limmet har ingen färg eller doft. Bra värmestabilitet. Kiiltomelt EVO 25 är lämpligt för limning av papper, wellpapp, kartong och PE-belagd kartonginom livsmedelsindustrin Alla komponenter i limmet uppfyller livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt EVO 25 10 kg T7259.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt EVO 25 10 kg
Product Code T7259.010
 
Färger

Vit

Öppentid

Kort

Viskositet

1 400 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Mjukningspunkt

110 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och överföringsarm.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga