Kiiltomelt EVO 35

Mjukt smältlim för papperspåsar med fönster och etikettering.

Specialfunktioner

  • Bra munstycksegenskaper
  • Utmärkt köldbeständighet 
  • Lämplig att använda till livsmedelsförpackningar 
  • Bra vidhäftning även till svårlimmade material.

Användningsområde

Kiiltomelt EVO 35 är ett snabbhärdande smältlim utmärkt för svåra materiallimningar, såsom papperspåsar av PP och fönster av PS. Limmet har god termisk stabilitet. Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. samt (EU) 10/2011 förordning om plastmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt EVO 35 10 kg T7262.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt EVO 35 10 kg
Product Code T7262.010
 
Färger

ljus

Öppentid

lång

Viskositet

1500 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Mjukningspunkt

98 °C (DIN 52011)

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Lämpligt för applicering med munstycke.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Hänvisar till produktens säkerhetsdatablad. Se separat säkerhetsdatablad på www.kiilto.se för information om produkt och förpackningsdestruktion.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga