Kiiltomelt T 2783

Kiiltomelt T 2783 är ett universellt, tryckkänsligt smältlim.

Specialfunktioner

  • Lämpligt för limning av PU skum 
  • Lång öppentid
  • Lämplig som friktionslim vid lastning på pall (palletering)

Användningsområde

Kiiltomelt T 2783 är ett långsamt och kristalliserbart tryckkänsligt smältlim för möbelklädsel och montering. Alla komponenter i limmet uppfyller livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt T 2783 14 kg T7255.014  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt T 2783 14 kg
Product Code T7255.014
 
Färger

Gulaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, i max. +40 °C, i 24 månader.

Öppentid

Lång (långsam kristallisering)

Viskositet

2200 mPas, (160 °C)

Förpackningsstorlekar

14 kg

Mjukningspunkt

98 °C

Appliceringstemperatur

150-180 °C

Bruksanvisning

Förpackat i plastfilm. Plastfilmen smälter med limmet. Lämpliga appliceringsmetoder är med munstycke, skiva och vals.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.