Kiiltomelt V 130

Lim för laminering av pappersförpackningar och försegling med värmeförseglare.

Specialfunktioner

  • lim för laminering
  • låg arbetstemperatur

Användningsområde

Limmet Kiiltomelt V 130 används för laminering av pappersförpackningar som förseglas med värmeförseglare.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Kiiltomelt V 130 10 kg T7208.010  
Förpackningsstorlekar Kiiltomelt V 130 10 kg
Product Code T7208.010
 
Färger

Lätt

Förvaring

I oöppnade behållare, vid högst +40 °C i 36 månader.

Viskositet

900 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Förpackningsstorlekar

10 kg

Mjukningspunkt

77 °C DIN 52011

Appliceringstemperatur

120–150 °C

Bruksanvisning

Kan strykas på med roller.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för produkten, använd skyddshandskar. Se informationsbladet om materialsäkerhet. Besök www.kiilto.com för information om avfallshantering av produkten och förpackningen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga