Sitol 1038

Sitol 1038 är ett PVAc-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämplig för olika användningsändamål, inklusive användning som sidolim för wellpappkartonger

Användningsområde

Sitol 1038 är ett snabbhärdande, modifierat PVAc-dispersionslim med relativt lång öppentid och låg viskositet. Sitol 1038 är lämplig för limning av papper, kartong och wellpapp.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 1038 Schütz cont T1230.996  
Förpackningsstorlekar Sitol 1038 Schütz cont
Product Code T1230.996
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³/20 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

1 350 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt  Svanen märkningNyckelflagga