Sitol 2112

Sitol 2112 är ett EVAC dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Lämpligt för livsmedelsförpackningar
  • Utmärkta egenskaper för munstycksappliceringar

Användningsområde

Sitol 2112 är ett snabbhärdande lim som även kan användas för limning av vissa typer av plaster på kartong (t.ex. Coronabehandlad PE, PVC,PS). Lämplig för förpackningstillverkning t.ex. formning och förslutning av kartong och wellpappslådor. Idealiskt för applicering med munstycke.
Alla komponenter i limmet följer livsmedelförpackningsförordningen FDA 175.105. Limmet uppfyller kraven för material och artiklar som avses komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel i enlighet med ramförordning (EG) nr. 1935/2004, GMP-förordning (EG) nr. 2023/2006 för god tillverkningssed, livsmedelslagen L 23/2006 samt (EU) 10/2011-förordningen om plastmaterial.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 2112 15 kg T3296.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 2112 15 kg
Product Code T3296.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

ca 1,05 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

3 000 mPas (Brookfield RVT , 4/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och appliceringsutrustning kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Intorkat lim kan tas bort med xylen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av ohärdat lim, använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga