Sitol 2392

Sitol 2392 är ett EVAC-dispersionslim för pappers- och förpackningsindustrin.

Specialfunktioner

  • Utmärkt vidhäftning mot flera plaster
  • Lämplig för limning av t.ex. förpackningsfönster

Användningsområde

Sitol 2392 är ett dispersionslim med goda vidhäftningsegenskaper mot svåra plastfoliematerial, såsom PE, PP och polyester. Bra vidhäftning även på PS och PVC. Limmet kan appliceras på olika lamineringar, limning av askar och limning av förpackningsfönster.
Samtliga komponenter i limmet uppfyller kraven enligt förordningen för livsmedelsförpackningar FDA 175.105.

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 2392 15 kg T3288.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 2392 15 kg
Product Code T3288.015
 
pH

5

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

EVAC

Appliceringstemperatur

+18–+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. En torkad limfilm tas bort med xylen.

Materialcertifiering för livsmedelskontakt Nyckelflagga