Sitol 4698

Sitol 4698 är ett PVAc-dispersionslim som används för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

Specialfunktioner

  • Bra initialhugg
  • Goda valsappliceringsegenskaper

Användningsområde

Sitol 4698 är ett modifierat dispersionslim med polyvinylacetat. Limmet har goda valsappliceringsegenskaper. Mycket lämpligt för laminering av papper och kartong, speciellt för limning av det översta kartonglagret på spirallindade papprör.

pH

7

Densitet/specifik vikt

1,15 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

1800 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Typ/bindemedel

PVAc

Appliceringstemperatur

+18–+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Intorkad produkt tas bort med xylen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga