Sitol 6740

Sitol 6740 är ett polyvinylalkohollim för limning av byggnadsisoleringsmaterial.

Användningsområde

Sitol 6740 är utformat för limning av fiberbaserade husisoleringsmaterial med munstycke-/sprutapplikator. Torkar långsamt och bildar en stark fog. Kompatibelt med Ekovillas cellulosaisolering (VTT, ETA 09/0081) och Termex cellulosaisolering (VTT-C-11413-15).

Förpackningsstorlekar
Product Code
Sitol 6740 15 kg T3933.015  
Förpackningsstorlekar Sitol 6740 15 kg
Product Code T3933.015
 
pH

7

Densitet/specifik vikt

1,05 kg/dm³ (20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT 3/20, 20°C)

Typ/bindemedel

Polyvinylalkohollim

Appliceringstemperatur

+18…+25 °C

Bruksanvisning

Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten innan limmet har torkat. Ett torkat lim kan tas bort mekaniskt, avsluta rengöringen med varmt vatten.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterialNyckelflagga