Akustiklösningar för golv

Från ett akustiskt problem till ljudisolering med ljuddämpning

Att lösa akustikproblem som förknippas med golv och bjälklagskonstruktioner kan vara utmanande. Akustik är en komplicerad vetenskap som ofta är svår att förstå och att omsätta till en praktisk lösning. Genom att kombinera våra avjämningsmassor med akustikmattor så kan vi erbjuda SoundSeal konstruktioner. Det är enkla välbeprövade och effektiva konstruktioner för att uppfylla de såväl marknadens som myndigheternas ljudkrav som ställs vid nyproduktion och renovering. 

SoundSeal konstruktioner med avjämningsmassa och akustikmattor ger hållbara, väl beprövade samt de absolut bästa resultaten för stegljudsnivå och luftljudsisolation. Eftersom akustikmattan integreras i bjälklagskonstruktionen innebär det att akustikkonstruktionen och funktionen är permanent under fastighetens hela livslängd.

Decibel 3 klarar de allra flesta ljudkrav i betongkonstruktioner, dock måste hänsyn tas till bjälklagets kvalitet och tjocklek för att en korrekt ljudberäkning ska kunna utföras. För lätta träbjälklag såsom gamla vindsbjälklag, moderna I-balkskonstruktioner och KLT bjälklag rekommenderas Decibel 4 som är speciellt framtagen för att hantera de lågfrekventa problemen som dessa bjälklagskonstruktioner har.

SoundSeal konstruktion

En SoundSeal konstruktion innebär att en Decibel- matta beläggs med avjämningsmassa, vilket ger de absolut bästa resultaten för stegljudsnivå och luftljudsisolation. Grundkonstruktionen är att Decibel-mattor läggs mot undergolvet/bjälklaget med dB-kantlist monterade längst väggarna. Skarvarna tejpas med dB-tejp, varpå man vanligtvis lägger 30 mm armerad avjämningsmassa. Avjämningsskiktet armeras med stålnät Ø3 mm 50×100 mm.

Långt samarbete med Aprobo

Vi har stor erfarenhet av SoundSeal konstruktioner, i över 15 år har vi haft ett nära samarbete med Aprobo. Genom att kombinera våra resurser och kunskap kan vi erbjuda en mängd projektspecifika produkter och tjänster som möter de mest krävande behoven på marknaden.

Akustikberäkningar på ditt projekt

Det är viktigt att man ser till sitt projekts unika förutsättningar och vad en akustikprodukt / konstruktion kan göra just där. Tillsammans med Aprobo kan vi erbjuda beräkningar på förväntat akustisk resultat (stegljudsnivå och luftljudsisolering) för ett specifikt projekt med SoundSeal konstruktion. Detta görs i beräknings-programmet Bastian. Kontakta någon av våra säljare för ytterligare information.

Akustiktermer

Akustik är en komplicerad vetenskap som inte bli enklare med alla svåra termer och begrepp. Första ledet i att finna en lösning på akustiska problem är att kunna definiera vad som är problemet. Allt för ofta blandas olika typer av akustikbegrepp ihop, varpå felaktiga, och i många fall alltför kostsamma bedömningar görs. Många gånger leder detta till att akustikåtgärden misslyckas eller i värsta fall försämrar utgångsläget.

Ljudklasser

Det finns två svenska standarder för byggakustik och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 handlar om bostäder. 

PRODUKTER

DECIBEL 3

Stegljudsreducerande ljudmatta, 10 mm
Avsedd att integreras i betongkonstruktioner men fungerar även utmärkt i lätta träbjälklag såsom gamla vindsbjälklag, moderna I-bjälklag eller KLT-bjälklag.

DECIBEL 4

Stegljudsreducerande ljudmatta, 12 mm
Avsedd att integreras i olika typer av bjälklag men specifikt för lätta träbjälklag inklusive KLT.

DECIBEL 2

Stegljudsreducerande ljudmatta, 5 mm
Decibelmatta som förbättrar luft-, trum- och stegljudsisolering. Avsedd för SoundSeal konstruktioner eller som direkt underlag för flytande lamellparkett.

DECIBEL 1

Stegljudsreducerande ljudmatta, 3mm
Effektiv akustisklösning för steg- och trumljud för 2,5 mm linoleum och limmad Art Mosaikparkett.

dB KANTLIST

Kantlist som appliceras utmed alla väggar innan avjämning. Den har förmonterad dubbelhäftande tejp på baksidan samt på den förmonterade plastfolien.

dB-Tejp

Decibel tejp används vid försegling av Decibel mattornas skarvar. Tejpens uppgift är att få mattan vattentät då den beläggs med avjämningsmassa . Vid större läggningar kan tejpen appliceras med hjälp av en tejpapplikator