Klassificering, märkning och standarder

Vattentäta produkter får en CE-märkning giltig i hela EU, en gång testad som ett system och gett europeiskt tekniskt godkännande (ETA).

M1-klassificeringen indikerar att byggmaterial uppfyller de strängaste utsläppsklassificeringarna för inomhusluftkvalitet.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringsprogram för gröna fastigheter som syftar till att minska miljöpåverkan från bygg- och bygganvändning.

Märket indikerar att en produkt har godkänts för användning i Svanenmärkta byggnader. Sådana produkter är listade i den nordiska miljömärkningsdatabasen. För fristående hus, flerbostadshus och daghem, omfattar kraven byggfasen, material och energiförbrukning. Svanens krav gäller också byggnaders energieffektivitet, god inomhusluft och byggmaterial som används i en byggnad.

Byggvarubedömningen