Produktklassificering, märkning och certifikat

Märkningen intygar en trygg kvalitet

Märkningar om certifikat och klassificeringar förmedlar information om produktens kvalitet och säkerhet. Den anger att produkten har genomgått officiella tester och uppfyller kraven enligt en standard, klassificering eller ett system. När du använder klassificerade produkter säkerställer du att produkten som du valt uppfyller de krav som miljön ställer och ger ett säkert och hållbart slutresultat.

Mer information om klassificeringsmärkningarna finns här.