Säkerhetsdatablad

Vilka kemikalier innehåller produkten? Vilka risker är användningen förknippad med? Vilken skyddsutrustning krävs?

Denna information och mer specifika anvisningar om användningen av eventuell skyddsutrustning finns i säkerhetsdatabladet. Ett sådant finns på vår hemsida för varje produkt.