expert analysis services industry kiilto pro services

Expert and Analysis Services

We offer our customers versatile bonding solutions, technical support and both expert and testing services.

Vi känner till industriella applikationer, processer, material och arbetsmetoder, samt miljö- och säkerhetslagar och förordningar. Vi stöder våra kunder med materialval, limoptimering och korrekt användning av produkter. Vi kan också delta i den gemensamma utvecklingen av kundernas egna produktionsprocesser.

Vi vet hur trä och flamskydd fungerar

Vårt moderna laboratorium för lim testar hur trä och lim beter sig under olika förhållanden. Vi känner till kraven på olika träslag, klimat, produktion, användningsområden och klassificeringar för lim. Den kompetens är inbyggd i våra produkter.

Förbättra din produktion med hjälp av vår testutrustning

Vår automatiska limapplikationsutrustning hjälper oss att bestämma den bästa typen av lim för våra kunders produktionslinje. Utrustningen kan justeras så att den matchar kundens produktionslinjeinställningar, vilket gör att vi kan testa lim och material utan att störa kundens produktion. Vi kan simulera både kontinuerliga panellinjer och tillverkning av enskilda föremål. Simulering avgör frågor som limens öppettid och presstid. Utrustningen består av en doserings- och appliceringsenhet, en transportör och en värmbar klämma.


Analysservice

Vi tillhandahåller en tjänst baserad på både organisk och oorganisk analys för privatkunder och företag.

Vi kan utföra renhets-, kompositions- och skadeanalyser på en rad olika material. Vår utrustning inkluderar en infraröd spektrometer (mikroskop / ATR-FTIR) gaskromatograf (HS / Py-GCMSD) och röntgenfluorescensanalysator (XRF). Alla analyser överenskomms från fall till fall med kunden.