testing services flame retardants industry kiilto pro services

Testing Services - Flame Retardants

Kiilto har utvecklat miljövänliga flamskyddsmedel för olika applikationer. Kiilto brandsäkra produktfamilj består av produkter för trä-, pappers- och fiberduksindustrin. Tack vare vår omfattande produktportfölj vet vi mycket om brandhämmande forskning, applikation och testning inom dessa områden.

Brandfarlighet från en liten låga (SFS- EN ISO 11925-1)

Testet bestämmer produktens brandfarlighet från en liten flamma. Testet avgör produktens brandfarlighetshastighet och brandförlopp i testmaterialet. Testet inkluderar också visuell observation av produktens rökning och skapandet av brinnande droppar som rinner av produkten. Metoden används som en del av testmetoden för byggbranschens brandmotstånd (B, C, D, E, Bfl, Clf, Dfl, BL, CL, DL, Efl och EL). Brandmotståndet E kan erhållas för ett material med ett litet flamtest enbart. Testet är perfekt för att studera brinnande beteende hos mycket tunna material, såsom tyger, wellpapp och papper.

Parkettförbränningstest (SFS-EN ISO 9239-1)

Testet mäter det brännande beteendet hos golvmaterial och skapandet av brandgaser. I ena änden utsätts golvmaterialet för kraftfull termisk strålning och en gaslåga. Provningen bestämmer följande aspekter av det antända objektets flamfront: rörelsehastighet, rökskapande och den minsta värmeenergi som krävs för att verkställa antändning. Metoden används för golvmaterialet brandmotståndsbetyg A2fl, Bfl, Cfl och Dfl.