testing services prefabricated element transport industry kiilto pro services

Testing Services - Prefabricated Element and Transport Industry

Ett brett utbud av tätningsmaterial och polyuretanlim används vid konstruktion av fartyg och båtar, ledade lastbilar och andra fordonsdelar och sandwichpanelindustrin. Mycket olika material limmas ihop efter olika ytbehandlingar. Tätningsmaterial måste kunna klara mycket varierande förhållanden. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda en rad tester för prefabricerade byggelement och transportindustrin.

Miljötestning

Objekt som har limmats utsätts för ett stresstest för klimatkammare, med varierande luftfuktighet och temperatur. Föremålen kontrolleras före och efter stresstestningen. Hela testet tar två veckor att slutföra.

Förhållandena och vädercyklerna i kammaren kan ändras efter kundens behov, liksom varaktigheten beroende på kundens applikationer.
Sandwichstrukturer kan också vara föremål för det som kallas ett tillagningstest, där de kokas och torkas och sedan testas om.

Styrka mätningar

  • Draghållfasthet rostfritt stål, aluminium, eloxerad aluminium och andra ytbehandlade metaller DIN EN 1465, draghållfasthet DIN 53504 och förlängning DIN 53504
  • Kiltest enligt standard EN 14509
  • T-skalmätningar EN ISO 11339
  • Mått för pärlskal DIN 54457