testing services wood industry kiilto pro services

Testing Services - Wood Industry

Trä- och möbelindustrin, limträ- och vedindustrin samt fönster- och ytterdörrindustrin kräver olika typer av tester som vi kan erbjuda. Våra kvalitetskontrolltester baseras huvudsakligen på standarderna EN 14080, EN 15497 och EN 16351.

Test av limstyrka

  • Tensile shear strength in the temperature range -70…+100°C, up to 10 kN
  • Tensile shear strength +20…+250°C, up to 50 kN
  • Compressive shear strength at +20°C, up to 50 kN
  • 4-point bending test at +20°C, up to 50 kN (to measure the strength of a finger joint, for example)

IFT Rosenheim

Testet är speciellt utformat för fönster- och dörrskalor där D4-lim eller PVAC-lim används. I testet utsätts föremålen för spänning under vatten och torkas därefter i en klimatkammare. Eventuella sprickor analyseras och rapporteras enligt instruktionerna.

Delamineringstest för dörr- och fönsterkarmar och andra icke-strukturella träbindningar

Testet är utformat för småskalor limmade med EPI- och PVAC-lim (typ II-lim). Detta är ett delamineringstest där ett limmat trä stresstestas i under- och övertryck i ett vattenfylld tryckkärl och torkas sedan i en klimatkammare. Eventuella sprickor i limfogarna analyseras och rapporteras enligt standarden.

Delamineringstest för laminerade stockar, limträ- och CLT-produkter och annan strukturell vidhäftning

Testet är utformat för att stödja träkonstruktioner limmade med typ I-lim (som EPI, PUR eller MUF). Detta är ett delamineringstest enligt standarderna EN 14080 (laminerad ved och limträ) eller EN 16351 (CLT) där en limmad träbit stresstestas i under- och övertryck i ett vattenfylld tryckkärl och torkas sedan i en klimatkammare. Efter testet analyseras eventuella sprickor i limfogarna och rapporteras till kunden.

Stresstest för träparkett

XX Kvalitetskontrollcykler för parkettindustrin, till exempel matlagning i kokande vatten och torkning.

Möbelprovning i en klimatkammare, t.ex. vid vidhäftning på D3-nivå

-20 … + 100 ° C, 0–100% testcykler för relativ fuktighet för möbler och ytterdörrar. Testcykler skräddarsydda efter kundens behov.

Skalningstest, styrketest av vidhäftning av filmbeläggning

T-skal eller 90 ° skalningstest för beläggningar limmade på träbaserat material.