Inför upphandling av golvavjämning

Tidig projektering ger många fördelar

En av hörnstenarna för att hitta resurseffektiva lösningar är att frågor om avjämning hanteras tidigt i projekteringsfasen. Våra säljare/projektledare har stor rutin på att samordna och planera entreprenader med golvavjämning. Vi hjälper till att skapa lösningar som stämmer med dina prioriteringar för kvalitet, kostnad och tidsplan.

Platsbesök på din arbetsplats

Våra säljare/projektledare kommer gärna ut på din arbetsplats för att titta på de faktiska förutsättningarna såsom undergolv, skikttjocklek, etappstorlekar, eventuella falläggningar, tidplan, ytskikt, belastning, toleranser, avsedd verksamhet mm. Kontakta säljaren/projektledaren i din region. Som ett av flera led i vårt kvalitetssäkringsarbete så är vår säljare/projektledare din självklara kontaktperson under hela projektet, från start till mål.

Stora etapper ger kostnadseffektivitet

Ju större etapper desto bättre förutsättningar att hitta kostnadseffektiva lösningar. Riktigt bra effekt uppnås vid läggningsetapper över 801 kvm och pumpbilsleveranser mellan 25,1 – 38 ton /pumpbil men självklart kan vi även lägga mindre etapper. Vid behov av större leveranser än 38 ton undersöker vi möjlighet med åkeri och entreprenörer att ”bulka” med separat bulkbil, alternativt flera pumpbilar till samma projekt. Tillsammans försöker vi hitta lösningar som ger bästa möjliga prisbild för er.

Snabba offerter med skalbarhet och helhetspris

Av oss får du en tydlig offert anpassad efter ert projekts aktuella förutsättningar och önskemål. Priset presenteras ofta per kvadratmeter för att möjliggöra flexibel skalbarhet om ni vill räkna och jämföra på olika scenarion eller alternativ. Vid önskemål kan vi även bistå för att underlätta jämförelser mellan alternativa skikttjocklekar, etappstorlekar eller produkter.
I priset för våra avjämningsentreprenader ingår de arbetsmoment som just er avjämningsentreprenad behöver. Det kan exempelvis inkludera findammsugning, primning inkl lämplig primer, avvägning, utförd avjämning samt viss efterjustering. I vissa fall kan vi även offerera konstruktioner med tilläggsprodukter exempelvis med armering, stegljud mm och även här presenteras priserna tydligt och skalbart. Vi gör vårt yttersta för att offerera det vi bedömer nödvändigt för att inga ytterligare överraskande kostnader skall tillkomma såsom exempelvis kostnader för etablering eller returer. Vi arbetar gärna och ofta nära arbetsplatserna för att begränsa arbetsplatsrelaterade faktorer som kan påverka behovet för ändring eller tillkommande arbeten sk ÄTA.