Moderna pumpbilar

Moderna pumpbilar med hög kapacitet och kort ställtid

Vi är stolta över våra moderna och flexibla pumpbilar. Bilarna har hög kapacitet, korta ställtider och kan transportera flera olika material samtidigt. Vi levererar vi över hela Sverige, från norr till söder.

Alltid rätt kvalitet

Våra pumpbilstekniker lämnar inte bilen utan övervakar och finjusterar vid behov för att säkerställa att avjämningsmassan håller rätt kvalitet. Läggningsprotokoll och vågkvitto lämnas direkt vid leveranstillfället.

Snabbt och störningsfritt på bygget

Pumpbilarna kräver ingen el utan det enda arbetsplatsen behöver tillhandahålla en uppställnigsplats samt tillgång till vatten. Pumpbilarna har en helintegrerad blandningsprocess utan behov av påfyllning med bulkbil eller storsäck vilket innebär en näst intill dammfri miljö. Dessutom är de tysta – inget buller på bygget med andra ord.