Aktuella säkerhetsdatablad i hygienplanen

Med den elektroniska hygienplanen som används på UniCafes restauranger och WELL-caféer kan man upprätthålla och uppdatera hygieninformation regelbundet. Tjänsten säkerställer även att alla enskilda uppgifter finns på ett ställe, så att hygienplanen fungerar såväl vid introduktion av medarbetare, vardagshandledning som fortbildning.

Den elektroniska tjänsten har gjort det lättare att använda hygienplanen i vardagen

På UniCafes 17 student- och personalrestauranger samt 2 caféer har man använt HygiNet® från Kiilto sedan 2016. Nu har man tagit den förnyade versionen av HygiNet® i bruk, vilket har gjort att hygieninformationen hittas ännu snabbare än tidigare.

”Det viktigaste är att all hygienrelaterad information finns på ett ställe, är uppdaterad och lättillgänglig när den behövs. Det är exempelvis viktigt att hitta de senaste versionerna av säkerhetsdatablad”, säger Outi Luukkonen, utvecklingskoordinator på UniCafe. ”Dessutom kan vi spara rapporter om ythygienprover, vilket gör det lättare att samla in, följa upp och jämföra resultat på längre sikt.”

Med sökfunktionen och snabbvalen går det snabbare att hitta hygieninformation

”Via tjänsten kan man snabbt hitta uppgifter till kontaktpersoner, och med snabbknapparna hittar man till exempel kökshygienplanen, restaurangspecifika produktval eller metodanvisningar för rengöring av till exempel diskmaskinen”, säger Luukkonen. ”Verktyget blir dessutom mer användbart med sökfunktionen på startsidan som är det allra lättaste sättet att hitta produktinformation om ett visst tvättmedel.”

Hygienplanen är en informationsbank, ett utbildningsverktyg och en kalender

Med den elektroniska hygienplanen kan UniCafe samla in information, utbilda personal och schemalägga rengöringsåtgärder.

”HygiNet® är en kunskapsbank med säkerhetsdatablad som är a och o för all hygienplanering”, säger Luukkonen. ”Dessutom använder vi tjänsten som utbildningsverktyg. Bruksanvisningarna med bilder och utbildningsvideor är viktiga vid introduktion för nya medarbetare och när vi vill utbilda personalen i att läsa säkerhetsdatablad. Vi använder även den elektroniska hygienplanen när vi tar fram städplaner. Då finns exakta uppgifter om hur ofta en maskin, ett utrymme eller en yta ska rengöras, med vilket rengöringsmedel och vilken typ av städredskap.”

Den elektroniska hygienplanen sparar på rengöringsmedel och är skonsam mot naturen

I UniCafes hygienplan finns anvisningar om dosering av rengöringsmedel.

”I vardagen är det viktigt att dosera olika rengöringsmedel rätt, eftersom extra anvisningar förhindrar onödig användning, oavsett vem det är som hanterar doseringen”, berättar Luukkonen. ”Därför är det bra att man kan kontrollera doseringsanvisningar i HygiNet®. Dessutom kan vi informera om vad som är tillräcklig och säker dosering.”

Det faktum att den elektroniska hygienplanen inte finns i pappersformat är en viktig miljösynpunkt på UniCafe.

”Därför är det bra att HygiNet® även kan användas mobilt.”

LÄS MER OM DEN FÖRNYADE HYGINET® -TJÄNSTEN

Har du redan ett HygiNet® -konto? Logga in i tjänsten här!

TILL INLOGGNINGSSIDAN