Aktuellt meddelande – Kiilto förbereder sig för spridning av coronaviruset

Kiilto har en arbetsgrupp som aktivt följer coronavirussituationen och riktlinjerna gällande coronaviruset, och ger anvisningar om vilka beredskapsåtgärder koncernen bör ta. Detta kundmeddelande uppdateras löpande medan coronavirussituationen pågår.

Påverkan på produktion och leverans av Kiiltos produkter inom professionell städning

Under de senaste dagarna har efterfrågan på handhygienprodukter ökat mycket snabbt. Därför tar det tyvärr en längre tid än vanligt för oss att bekräfta kundernas beställningar på rengörings- och hygienprodukter. Vi har effektiverat vår produktion för att så bra som möjligt kunna svara på efterfrågan på rengörings- och hygienprodukter. Trots detta har vi inte möjlighet att leverera produkter till nya kunder eller privatpersoner, eftersom vi prioriterar leveranserna av dessa produkter till våra kunder inom hälsovården och övriga avtalskunder.

I vår produktion har vi valt att prioritera sådana hand- och ytdesinfektionsprodukter som är mest effektiva och som kan användas för flera ändamål. Därtill har vi ökat våra inköp av råvaror och förpackningsmaterial som vi behöver för att kunna producera de prioriterade produkterna.

För att vårt ordercenter ska kunna fortsätta fungera som vanligt, ber vi våra kunder att skicka sina beställningar skriftligt till adressen tilaus@kiilto.com. När det gäller hygienprodukter kan vi i dagsläget tyvärr inte svara på frågor om produkternas tillgänglighet.

God handhygien, det vill säga noggrann handtvätt och desinfektion, är det mest effektiva sättet att förebygga smittspridning och skydda sig själv och sina närstående. På vår webbplats hittar du mycket information om handhygien och instruktioner för hur du tvättar händerna på rätt sätt.

Konsekvenser för Kiiltos dagliga arbete

För att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt har vi valt att göra ändringar i vårt dagliga arbete.

För tillfället föredrar vi att hålla möten på distans och undviker resor. Vi reser inte till områden som klassas som epidemiområden. Som en försiktighetsåtgärd har vi dessutom valt att inte ordna internationella möten, utbildningar eller andra evenemang. På liknande sätt kommer vi att undvika att delta i internationella seminarier, utbildningar och andra evenemang, och tar inte emot besökare från områden som klassas som epidemiområden.

Tills vidare tar vi inte emot besökargrupper till våra produktions- och lageranläggningar. När vi träffar våra kunder undviker vi att skaka hand utan hälsar artigt på något annat sätt.

Vi beklagar eventuella olägenheter som dessa åtgärder för med sig och att vi är till exempel tvungna att skjuta upp planerade besök. Vi följer situationen dagligen och ändrar på våra interna anvisningar för verksamheten om det behövs.