Använd desinfektionsmedel mot coronavirus

De vanligaste desinfektionsmedlen biter på coronavirus. Renhet och hygien är viktigast för att förhindra spridning av viruset. 

Coronavirus är en het och aktuell fråga, eftersom viruset efter att det konstaterades i december 2019 i Kina har spritt sig över ett stort område, även till Europa. De flesta fall har forfarande rapporterats i Kina men i slutet av februari har antalet fall i andra delar av världen ökat. Nu har inte bara Kina utan även Iran, Sydkorea och norra Italien identifierats som epidemiska områden. WHO har förklarat det nya koronaviruset som ett internationellt hot mot folkhälsan.

Coronavirus 2019-cCoV orsakar symptom i andningsvägarna, feber och hosta. Enligt aktuell information har majoriteten av de drabbade haft svaga symtom men vissa har varit allvarligt sjuka. I slutet av februari har cirka 3050 dödsfall rapporterats vilket är ca 3 % av de smittade. I regel har de personer som avlidit till följd av viruset haft nedsatt immunförsvar eller någon kronisk grundsjukdom.

Det påträffade coronaviruset är ett RNA-virus med hölje, och hör som coronavirus till samma virusfamilj som till exempel SARS och MERS. De vanligaste desinfektionsmedlen biter på coronavirus och exempel på medel som används för desinfektion av ytor är Kiilto Easydes Spray, Kiilto Pluschlor, Kiilto Desichlor, Tevan Panox 200 samt Nocospray. Välj alltid rätt produkt enligt användningsändamål.

Vid sidan av desinficering av ytor spelar handhygien en viktig roll. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man ska använda handdesinfektionsmedel eller tvätta händerna regelbundet för att spridning av viruset ska kunna stoppas. Till exempel Erisan Desinfektionsmedel, Käsidesi och Erisan Etasept är effektiva mot virus med hölje, till exempel coronavirus. Erisan handdesinfektionsmedel har en sammansättning som lämpar sig för kontinuerlig användning till exempel inom hälsovården, så att medlet inte torkar ut huden även om man är tvungen att desinficera händerna ofta. Utöver bra handhygien ska man enligt WHO:s rekommendation undvika kontakt med insjuknade personer samt att beröra ansiktet och ögonen.

Av de desinfektionsmedel som används inom hälsovården, det vill säga CE-märkt medicinsk utrustning har exempelvis Easydes, WipeClean AlcoFree samt Erisan Oxy+ bevisad effekt mot coronavirus. Erisan Oxy+ erbjuder ett effektivt sätt för desinfektion av exempelvis kontaminerade textiler.

Produktutvecklingschef
Virve Töyrylä
Artikeln har uppdaterats 2.3.2020.

Aktuell information om coronaviruset från Wuhan hittar du på THL:s webbplats