Är din textiltvättprocess hygienisk? Egenkontrolltjänsten ger information om dess verkliga renhetsnivå

Med egenkontrolltjänsten mäter du om din tvättprocess av textilier är hygienisk.

Även om textilierna ser rena ut efter tvätt kan man endast mäta sig till om de är mikrobiologiskt rena. I egenkontrolltjänsten av tvättprocessen kontrollerar man med hjälp av mikrobrester om tvättresultatet uppfyller den renhetsnivå som krävs.

En lyckad tvättprocess av textilier uppnås med ett ändamålsenligt tvättprogram och kemi. Vatten, tvättmedel, temperatur och mekaniska faktorer måste vara rätt för att garantera ett säkert tvättresultat. Vid tvätt av textilier sker en värmedesinfektion utan kemikalier när man håller en temperatur på minst 70 ˚C i 10 minuter. Vid tvättning i tvättprogram med lägre temperatur behövs dessutom tvättmedel som effektiviserar processen. Programmen i alla tvättmaskiner når dock inte upp till den temperatur som anges ovan. Det kan bara garanteras att tvättprogrammets temperatur uppnås om maskinernas temperatur kalibreras med jämna intervall.

Vi hjälper dig att utreda textiliernas verkliga hygiennivå

Egenkontrolltjänsten för Kiiltos tvättprocess för textilier är ett lätt sätt att verifiera den hygieniska nivån i textiltvätten. Tvättestet ger information om hur tvättprocessen har lyckats samt om tvättens mikrobiologiska renhet och gör det därigenom lättare att skapa säker renhet.

Vi rekommenderar egenkontrolltjänsten speciellt då man inte kan vara säker på tvättemperaturen (t.ex. tvättmaskiner ämnade för hemmabruk). Egenkontrolltjänsten är också motiverad om temperaturen i tvättmaskiner för professionell användning kalibreras mer sällan än årligen. Resultaten av analysen skickas skriftligen som ett utlåtande och kan om man vill bifogas till företagets system för kvalitetskontroll.

Kontakta våra experter på renhet och hygien för mer information om vår egenkontrolltjänst och dess tidplan.

Mer information om egenkontrolltjänsten:

Ladda ner broschyr

Bekanta dig med lösningen

Se CleanClinic-avsnittet om hygienisk tvätt av textilier