Bäst enligt kunderna!

KiiltoClean Oy fick det bästa kundbetyget i Taloustutkimus Oy:s undersökning!

Taloustutkimus Oy:s årliga undersökning besvaras av professionella kök som serverar minst 50 portioner. I undersökningen granskas utsikterna för storköksbranschen och yrkesutövarnas föreställningar om företagen i branschen. Enkäten besvarades av 589 personer med ansvar för inköp. Medverkande professionella kök valdes med ett slumpmässigt urval ur Taloustutkimus Oy:s HoReCa-register. I undersökningen bedömde informanterna olika leverantörer av tvätt- och rengöringsmedel i Finland.

Enligt undersökningen anser informanterna pris- och kvalitetsförhållandet vara den viktigaste imagefaktorn som påverkar valet av tillverkare. Den näst viktigaste faktorn är leveranssäkerheten, den tredje underhållsservicen. KiiltoClean tar första plats i alla dessa kategorier.

År 2016 var KiiltoClean den bäst kända leverantören av tvätt- och rengöringsmedel. Utöver att företaget är välkänt så hade det också flest kundrelationer i Finland.

KiiltoClean får det bästa allmänna betyget av informanterna, 8,42. De största köken (500+ portioner per dygn) ger ett ännu bättre betyg, 8,82. Enligt undersökningen är KiiltoCleans styrkor ett bra pris- och kvalitetsförhållande, leveranssäkerheten, produktsortimentet, skötseln av säkerhetsaspekter och hänsyn till miljöfrågor. Enligt kunderna är alla dessa viktiga imagefaktorer. Dessutom får KiiltoClean positiva betyg för företagets utvecklingsarbete och webbplats.

*KiiltoClean Oy fick det bästa allmänna betyget i Taloustutkimus Oy:s undersökning Food Service Feedback 2016, Tvätt- och rengöringsmedel.