Bättre inomhusluft med Kiilto Kisu och Kiilto Kisu BT

Kiiltos bekanta produkter för behandling av stengolv, oglaserad klinker samt mosaikbetong har fått M1-klassificeringen!

M1-klassificeringen anger att produkten är lågemitterande och målet är att främja produktutvecklingen av mer lågemitterande material och på så sätt förbättra inomhusluften i byggnader. Ett bra inomhusklimat förutsätter att inomhusluften beaktas i alla skeden under planeringen, byggandet och användningen.

Kiilto Kisu BT är ett basbehandlingsmedel för mosaikbetong och betonggolv samt porösa tegelstens- och naturstensgolv. Det fyller materialets porer mekaniskt och förhindrar att smuts sugs in i materialet.

Kiilto Kisu – stenskyddet är ett impregneringsmedel som bildar ett osynligt och effektivt skydd på stengolv. Medlet lämnar ingen beläggning, gör inte ytan hal och torkar snabbt.

Du hittar mer detaljerade produktdata, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad genom att klicka på produktnamnet. Du kan se hela vårt produktsortiment här.

Vill du ha mer information om våra lösningar för professionell städning? Kontakta våra experter