Blockering av luftläckage och skadliga utsläpp – Kiilto deltar i Indoor Air 2022-konferensen 12–16 juni

Indoor Air 2022, den 17:e internationella konferensen som arrangeras av International Society of Indoor Air Quality & Climate, kommer i år att hållas i Kuopio i Finland. Kiilto kommer att finnas på plats i sin egen mässmonter för att lyfta fram lösningar för blockering av luftläckage och skadliga utsläpp.

Kiilto är ett kemiskt industriföretag som bland annat utvecklar och tillverkar byggmaterial. Luftkvaliteten inomhus är en integrerad del i utvecklingen av deras lösningar.

”Vi diskuterar regelbundet med våra intressenter om inomhusluftens kvalitet och faktorer som bidrar till den. Eftersom Kiilto är en utvecklare av byggmaterial vänder sig kunderna givetvis till oss för att få insikter och lösningar som kan hjälpa dem att hantera utmaningarna de står inför,” säger Kiiltos produktchef Saana Leppänen.

Kiilto svarar också på dessa utmaningar på flera sätt. Kiilto tillhandahåller sin egen utbildning för kunder i frågor gällande inomhusluft, och deltar aktivt i utvecklingsprojekt inom branschen tillsammans med andra aktörer i byggbranschen.

Den kanske mest framträdande responsen har dock gällt utvecklingen av nya produktsortiment.

”För några år sedan lanserade vi våra egna lösningar för både tätning och inkapsling. Vi började med den finska marknaden och efterfrågan på våra lösningar har ökat stadigt. Vid det här laget är många i Finland väl medvetna om Kiiltos tätnings- och inkapslingslösningar,” säger Leppänen.

Tätning och inkapsling är säkerligen de hetaste ämnena i Kiiltos monter på Indoor Air 2022-konferensen. Det kommer också att finnas en förevisning för besökarna så att de i praktiken kan se hur Kiiltos lösningar implementeras.

Besök vår monter och träffa våra experter:
 

Saana Leppänen, Product Manager

Mika Ronkainen, RDI Manager

Tanja Starck, Designer Service Manager