Coronavirusets påverkan på affärsverksamheten inom fästlösningar för byggverksamhet och industri

Kiiltos produktion av byggmaterial samt industriella lim och brandskyddsmedel fortsätter som tidigare. För att säkerställa att vi kan leverera våra produkter också i dessa undantagsförhållanden har vi ökat på våra produkters lagermängder. Kiiltos försäljning och tekniska support betjänar kunder i huvudsak via telefon, e-post och andra medel för distanskommunikation.

Kiilto har tillsatt en arbetsgrupp som följer coronavirussituationen och anvisningarna, och som sedan instruerar koncernen om eventuella beredskapsåtgärder.

Beställningar

För att hjälpa vårt beställningscenter att fungera som vanligt ber vi våra kunder att tills vidare skicka in sina beställningar skriftligt till adressen tilaus@kiilto.com. Eftersom vi får mycket beställningar för tillfället, rekommenderar vi att våra kunder kombinerar flera mindre beställningar och gör en större beställning som omfattar alla produktgrupper. På så sätt kan vi hantera beställningarna snabbare.  

Avhämtning

När du besöker våra verksamhetsställen, kom ihåg att följa instruktionerna noggrant. Vi har tagit fram instruktionerna för att trygga personalens arbetssäkerhet och minimera smittorisken. Beställningar som avhämtas ska komma till Kiilto minst en timme innan den avhämtas. På så sätt hinner vi hantera beställningarna smidigt. På grund av undantagsförhållandena kan kunderna inte vänta i våra verksamhetslokaler medan vi hanterar och samlar ihop beställningen. Att göra beställningen i god tid underlättar allas arbete.

Evenemang och utbildningar

Kiilto har tyvärr blivit tvunget att ställa in alla kundevenemang och utbildningar tills vidare för att förebygga spridning av coronaviruset. Vi genomför besök och utbildningar på distans. Som en försiktighetsåtgärd kommer vi tills vidare att inte hålla internationella möten, utbildningar eller andra evenemang för mer än tio personer. Vi kommer inte heller att delta i möten, evenemang, mässor eller utbildningar som ordnas av en extern part och som har fler än tio deltagare.

Om ditt våtrumscertifikat håller på att gå ut, kan du anmäla vid Eurofins Expert Services webbplats OmaSertifikaatti.fi att du har anmält dig till Kiiltos utbildning. När du gör anmälan ska du ange att utbildningen har skjutits upp till en senare tidpunkt på grund av coronavirussituationen. Kontakta Eurofins Expert Services för noggrannare instruktioner. Vi beklagar verkligen de olägenheter som dessa avbokningar medför för våra kunder. Tyvärr kan vi inte förutse när utbildningarna kommer att arrangeras, men vi informerar våra kunder omedelbart när situationen ändrar. Vi rekommenderar att du kollar vår webbplats för aktuella nyheter.

Vi beklagar eventuella besvär och planerade besök som vi har varit tvungna att skjuta upp på grund av dessa försiktighetsåtgärder. Vi följer situationen dagligen och ändrar på våra interna verksamhetsanvisningar vid behov.