De första Svanenmärkta produkterna tillgängliga för livsmedelsindustrin

För två år sedan inleddes ett projekt där Kiilto började granska sina produkter för livsmedelsindustrin med beaktande av de förnyade kriterierna för Svanenmärket. Nu inkluderar sortimentet tre rengöringsmedel med vilka företaget hjälper sina industrikunder att bli mer miljövänliga.

Produktutvecklingschef Kimmo Nurmi har all orsak att vara nöjd, Kiilto är den första aktören i Finland som tillhandahåller Svanenmärkta produkter för livsmedelsindustrin.

”Betydelsen av miljövänliga lösningar för industrin har ökat avsevärt under de senaste åren”, säger Nurmi nöjt. ”Vi tillgodoser efterfrågan. Vår bärande tanke är att kunden kan välja Svanenmärkta produkter under hela rengöringsprocessen.”

För stora industriobjekt

Nurmi berättar att alla rengöringsmedel som fått Svanenmärket är avsedda för stora industriobjekt. För närvarande finns det tre Svanenmärkta produkter för livsmedelsindustrins behov: F 47 Tarmo som är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel, F 60 Ciro som är ett starkt surt rengöringsmedel med metansulfonsyra och F 24 Fabox som är avsett för både maskinell och manuell rengöring av blötläggningsvagnar och formar.

”Vi håller också på att ta fram ett Svanenmärkt alkaliskt ytrengöringsmedel”, säger Nurmi.

”Att ta fram nya innovationer är grädden på moset i produktutvecklingskemistens arbete. Vårt utbud av Svanenmärkta produkter kommer inom en snar framtid att utökas även till andra hygienbehov inom industrin”, lovar han.

Stränga kriterier

För varje sektor finns det separat definierade Svanenmärket-kriterier där olika faktorer betonas. Centralt i dem alla är dock miljövänligheten.

”Kraven på rengöringsmedlens effekt och hygiennivå samt testning av dessa faktorer definieras redan i kriterierna för sektorn. Vilken produkt som helst lämpar sig inte för professionellt eller industriellt bruk. Sett till egenskaperna måste Svanenmärkta produkter vara minst lika bra som de övriga produkterna på marknaden”, säger Nurmi.

Heidi Vaarala, kemisk-teknisk expert för Svanenmärket, berättar att de Svanenmärkta produkterna inom industrin hör till de produkter som har minst miljöpåverkan. Vid bedömning av miljöpåverkan är utgångspunkten en livscykelanalys.

”I användningsfasen granskas till exempel att produkten har konstaterats vara effektiv och är lätt att dosera rätt samt att inga utsläpp som i onödan belastar miljön uppstår vid användning”, säger hon.

Dessutom granskas fasen efter användningen.

”Det finns också stränga krav på de ämnen som Svanenmärkta produkter innehåller. De måste leva upp till kriterier som hänför sig till exempelvis ekotoxitet, bioackumulerbarhet och nedbrytbarhet. Dessutom ställer Svanenmärket krav även på föreningar som är skadliga för hälsan”, säger Vaarala.

I framkant i utvecklingen inom branschen

Det är dock inte bara inom rengöringsmedel och kemikalier som miljötrenden betonas i livsmedelsindustrin. För dem som inte är så insatta i branschen är ett mer bekant fenomen exempelvis växtbaserade produkter i matbutikernas sortiment. Enligt affärsutvecklingschef Arton Ibrahimi kommer Kiilto även att lansera nya produkter inom hygien vid tillverkning av havrebaserade produkter.

”Vanligen behöver rengöringsmedel för livsmedelsindustrin vara effektiva särskilt vid avlägsnande av fett och protein. Men havreprodukter innehåller stärkelse, vilket gör att det krävs andra egenskaper av rengöringsmedlet. Våra produkter skräddarsys och optimeras alltid för användningsändamålet, men vi vill ligga i framkant i utvecklingen inom branschen och det innebär också att ta fram nya lösningar”, säger Ibrahimi.

Nya miljövänliga lösningar är också en del av Kiiltos Löfte till miljön; en kultur där miljön beaktas i all verksamhet. Kiiltos mål är att vara miljöledande inom sin bransch.

”De Svanenmärkta produkterna stöder våra mål i fråga om såväl gröna materialval som tjänster. Vid sidan av vår egen verksamhet hjälper vi även våra kunder att bli mer miljövänliga”, säger Kimmo Nurmi.

Betydelsen av miljövänliga produkter ökar

Svanenmärket har redan länge varit ett bevis för konsumenterna att produkterna uppfyller stränga miljökrav. Användningen av miljömärket har fått nya dimensioner genom att det numera finns till exempel Svanenmärkta byggnader. Inom livsmedelsindustrin är miljömärket dock nytt. Nurmi berättar att bakgrunden till projektet är en flera år lång dialog om behovet av miljömärken inom livsmedelsindustrin.

Även Vaarala tänker att efterfrågan tidigare kanske inte har varit tillräckligt stor.

”Å andra sidan medför miljömärket också utmaningar för produktutvecklingen”, säger hon.

Ibrahimi säger att feedbacken om projektet har varit positiv.

”Miljöaspekterna betonas även inom industrin. Kunderna har med glädje välkomnat informationen om de Svanenmärkta produkterna.”

Läs även:
Kiilto lanserar nya, miljövänligare bearbetningsvätskor