Delade värderingar stärker partnerskapet mellan KraftPal och Kiilto

KraftPal som tillverkar kartongpallar använder Kiiltos biobaserade lim i sin produktion och vi på Kiilto använder KraftPals kartongpallar för transport av några av våra produkter. Miljövänliga värderingar och en ansvarsfull affär är centrala prioriteringar för både KraftPal och Kiilto.

KraftPal tillverkar kartongpallar och erbjuder ett miljövänligt alternativ till traditionella träpallar. Kartongpallarna är inte bara hållbara utan också helt återvinningsbara och lätta. Trots sin lätta struktur klarar de av att bära över ett ton, vilket reducerar den totala fraktvikten och möjliggör minskade bränslekostnader och utsläpp.

”Kartongpallar räddar även våra skogar genom en effektivare användning av trämaterial. Vi kan tillverka fem kartongpallar från samma mängd trä som krävs för att tillverka en träpall”, säger KraftPal Nordics grundare och VD Martin Wichmann.

Ungefär fem miljarder pallar behövs varje år världen över, och nya pallar står för cirka 70 procent av det totala behovet. Även om hyrda träpallar återanvänds och repareras, finns det ett stort behov av oanvända pallar, särskilt inom vissa sektorer. Kartongpallar är idealiska för dessa ändamål.

”Vi tillverkar för närvarande cirka en miljon pallar om året och planerar att utöka vår verksamhet med en andra produktionslinje under de kommande åren”, säger Wichmann.

Kartongpallar i linje med hållbar utveckling

KraftPal påbörjade produktionen sommaren 2023. Fabriken, som sysselsätter tio personer genererar sin elektricitet med hjälp av solceller och biogas.

Vår verksamhet bygger på att främja den gröna omställningen, så vi tar hänsyn till hållbarhet i alla våra strategiska affärsbeslut”, säger KraftPal COO Jarmo Palukka.

Mot denna bakgrund var det naturligt för KraftPal att i sin produktionsprocess välja att använda Kiilto Pro Pack Eco, ett biobaserat lim utvecklat och tillverkat av Kiilto.

”Vi behöver två olika lim för att tillverka våra kartongpallar, båda köper vi från Kiilto. Ett av dessa är det biobaserade Pack Eco-limet, som visade sig vara det bästa alternativet i våra limtester. Sammantaget var det ett enkelt val”, säger Palukka.
 


Topias Heinisuo kontrollerar kartongpallen på produktionslinjen.

Kontinuerlig förbättring = ett ansvarsfullt val

Kiilto har utvecklat det biobaserade Kiilto Pro Pack Eco-dispersionslimet för pappers- och förpackningsindustrin. Limmet har samma egenskaper som jämförbara icke-bioplastiska produkter och kan användas utan några justeringar i produktionen.

I biobaserade lim ersätts fossila råmaterial med förnybara råvaror, inklusive material som annars skulle gå till spillo. Dessa råvaror genereras på olika sätt, bland annat från spillprodukter inom skogsindustrin.

”En annan typ av lim som används av KraftPal är ett smältlim, som används för att limma fogarna av kartongarken. Detta lim kräver snabba och optimala öppnings- och pressningstider. Kiilto bedriver ständig forskning och produktutveckling för att göra våra smältlimmer alltmer biobaserade”, säger Kiilto RDI Manager Maija Kulla-Pelonen.

”Vi satsar stort på produktutveckling och strävar efter att hitta alltmer miljövänliga lösningar. Att inkludera biobaserade lim i vårt sortiment är också en grundläggande del av Kiiltos miljömål.”

Omfattande samarbete

Samarbetet mellan KraftPal och Kiilto har fungerat perfekt från början. När KraftPal slutförde sin produktionslinje vid fabriken höll Kiilto en limutbildning för KraftPals personal.

”Utbildningen var en fantastisk start på vårt partnerskap. Vi litar på Kiiltos expertis. Vi besökte Kiiltos laboratorium för att se hur de testar de lim som bäst passar vår process. Vi valde sedan limmen tillsammans”, säger Wichmann.

Partnerskapet fungerar också utmärkt från andra hållet: Kiilto använder KraftPals kartongpallar för att transportera våra displayprodukter. Kartongpallen matchar displayen, eftersom den också är gjord av kartong.
 


En Kiilto-display på en KraftPal-kartongpall.

”Samarbetet har varit givande då våra värderingar och arbetssätt stämmer överens. Ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön utgör kärnan i båda företagens verksamheter. Genom att arbeta tillsammans bidrar vi båda till en hållbar framtid,” säger Kiilto Morgan Buttler, Teknisk Säljare på Kiilto.