Dörrar som leder till ett djupare samarbete

Kiiltonians besöker regelbundet Pihla Groups dörrfabrik för att optimera limrelaterade processer och ta prover för testning i klimatkammare. Dörrfabrikens höga produktionskvalitet har förbättrats ännu mer sedan Kiiltos tjänst infördes.

Pihla Group är ett fönster- och dörrtillverkningsföretag som ingår i Inwido AB, Europas största fönster- och dörrtillverkare. Pihla Groups dörrfabrik i Ruovesi i Finland har använt Kiiltos limprodukter länge, och under de senaste två åren har företagen fördjupat sitt samarbete.

”Vi har gått över till att använda en tjänst där Kiiltonians kommer till vår fabrik fyra gånger per år och kontrollerar att vissa limrelaterade processer genomförs som vi kommit överens om. Under dessa besök tar de också prover som sedan testas i Kiiltos eget laboratorium”, säger Pihla Group Maintenance Supervisor Hanna Savolainen.

Allt sitter ihop

Under besöken undersöker Kiiltonians bland annat presstrycket, mängden lim, blandningsförhållandet och temperaturen i pressen som används i limningsprocesserna.

”Att sammanfoga skiktade strukturer är process med flera dimensioner, där allting påverkar varandra. Till exempel är saker som öppentiden, materialet som ska limmas och att deras storlek är konstant mycket viktiga för hela processen”, säger Erkki Kivimäki, Regional Manager på Kiilto.

Provbitarna förs till klimatkamrarna i Kiiltos laboratorium där de blötläggs, fryses, torkas och värms.

”Vi kan simulera tio års väderförhållanden på två veckor”, säger Tero Mäkinen, Solutions Manager på Kiilto.

I Finland utsätts ytterdörrar för extrema väderförhållanden.

”Temperaturskillnaden mellan dörrens yttre yta och den inre som är i rumstemperatur, kan vara upp till 50 °C. Det innebär att dörrens skiktstrukturer och limning måste tåla mycket”, säger Savolainen.

Stöd i ständig produktutveckling

Kiiltos tjänster har också visat sig vara användbara i dörrfabrikens produktutvecklingsprocesser.

”Informationen från Kiiltos tester i klimatkammaren hjälper oss när vi letar efter nya material”, säger Savolainen.

Pihlas dörrar består av en högdensitetsfiberskiva (HDF), en aluminiumförstärkning, en träram fylld med isoleringsmaterial, ytterligare en aluminiumförstärkning och en till HDF.

Savolainen säger att branschen är under ständig utveckling och att nya bestämmelser införs hela tiden. Det kan till exempel handla om faktorer som ljudisolering, värmeöverföringskoefficienter (U-värden) eller till och med brandsäkerhet.

”Dörren är en uppfinning som aldrig verkar vara helt färdig”, påpekar hon.

Savolainen säger att hon är mycket nöjd med både Kiilto och samarbetet.

”Tjänsten – inspektionerna, testerna och de föreslagna åtgärderna – hjälper oss att säkerställa en jämn kvalitet på våra produkter. Det har hjälpt oss att höja vår produktionskvalitet ännu mer.”