EN14476 visar om handspriten är effektiv mot virus

Coronapandemin som dragit in över världen under 2020 har lett till en enormt stor efterfrågan på desinfektionsprodukter och många nya produkter har dykt upp på marknaden. Det kan ibland vara svårt att veta vilken man ska välja och om de faktiskt håller vad de lovar. Det finns idag inget krav på att en handsprit som säljs på den svenska marknaden ska ha bevisad effekt mot bakterier och/eller virus (detta kommer det bli mer styr på när Biocidförordningen börjar gälla för etanolbaserade desinfektionsprodukter om några år).

För att kunna hävda att en handdesinfektion avdödar coronavirus ska man minst ha testat produkten på höljeförsedda virus enligt EN14476. De flesta desinfektionsprodukter på konsumentmarknaden har idag bara gjort EN1500 för att bevisa effekt mot bakterier, men detta bevisar alltså inte effekt på virus som corona. Att använda en handdesinfektion som inte har dokumenterad effekt mot just coronavirus riskerar att ge motsatt effekt, och kan i värsta fall leda till mer smittspridning då användaren tror sig ha rena händer.

EN14476 är en Europanorm som testar ett desinfektionsmedels effekt på virus. Det är ett suspensionstest som görs enligt standardiserad procedur på ackrediterade laboratorium. Det finns två olika typer av virus – ett med hölje runt om och en annan variant utan hölje. De med hölje är lättast att avdöda.

EN14476 har tre nivåer av att testa virus:

  • Basnivå: man testar på vaciniavirus för att kunna claima höljeförsedda virus (som t.ex. corona, HIV, Hepatit B och C)
  • Mellannivå: Man testar på Adenovirus och Murine Norovirus för att kunna claima höljeförsedda virus + vissa nakna virus (Man får då ett ”Limited virucidal claim”)
  • Toppnivå: Man testar på Adenovirus, Murine Norovirus och Poliovirus för att kunna claima full virucid effekt/effekt på alla virus

Det är väldigt svårt för alkoholbaserade desinfektionsmedel att klara att avdöda poliovirus, vilket gör att det är väldigt få produkter som faktiskt kan claima effekt på alla virus. DAX Viruguard är t.ex. en sådan produkt som har testats och godkänts på toppnivå och som kan claima effekt på alla virus. DAX Clinical befinner sig på mellannivån där vi kan claima effekt på alla höljeförsedda virus samt vissa nakna virus (men inte alla).
DAX IPA Handdesinfektion befinner sig på basnivån där vi claimar effekt på alla höljeförsedda virus (hit hör bland annat coronavirus). DAX Alcogel befinner sig mellan basnivå och mellannivå då den klarar alla höljeförsedda virus samt även Murine Norovirus, men inte Adenovirus som krävs för att godkännas på mellannivån.

Virusen som används i EN14476 har valts ut med omsorg för att vara representativa för ett större antal olika virus, eftersom det hade varit helt orimligt att testa en produkt på hundratals olika virus. Därför testar man på några utvalda varianter, som sedan gör att man kan generalisera och säga att produkten har effekt även på andra virus av samma typ. 

När man väljer desinfektionsprodukter är det viktigt att kontrollera om de faktiskt är testade och uppfyller kraven på bakterier och virus så att man kan känna sig trygg med att använda dem.