Fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi när Kiilto byter till förpackningar av återvunnen plast

Kiilto växlar upp i sin strävan efter hållbarhet och för att uppnå cirkulär ekonomi. I år byter man ut sina fem-liters plastbehållare, som används till en stor del av deras professionella hygienprodukter, till nya behållare innehållande en betydande mängd återvunnen plast i.

Heidi Kähkönen, förpackningsutvecklingschef på Kiilto, säger att de nya förpackningarna kommer att innehålla cirka 35% av återvunnen plast som kommer från använda konsumentförpackningar.

"På detta sätt kan vi minska vårt behov av nyplast med 20 ton varje år", säger hon och tillägger att volymen nyplast som nu sparas är lika med volymen plast för 100 000 fem-liters behållare.

"Med detta drag, minskar förpackningarnas koldioxidavtryck avsevärt. Även för våra kunders verksamheter förbättras den övergripande hållbarheten när de börjar använda dessa förpackningar.”

Förpackningarna tillverkas i Finland och uppfyller transportlagstiftningen och andra bestämmelser. Funktionaliteten och säkerheten hos de nya behållarna är precis som tidigare stabil.

På önskelistan: Hållbara lösningar!

Kiilto räknar med att lansera de första behållarna med återvunnen plast i april 2022, med start med Kiiltos Food Service-produkter. "Vi kommer introducera produkter med de nya behållarna successivt. För Professionell rengörnings kategorin kommer de nya förpackningarna under hösten", säger Kähkönen.

Enligt Kähkönen har idén att börja använda återvunnen plast i behållarna diskuterats ett tag nu inom organisationen. "Vi har funderat på det ett tag, och vi är väldigt glada över att kunna förverkliga detta nu."

Lanseringen av mer hållbara förpackningar är bara ytterligare ett led i Kiiltos löfte till miljön som går tillbaka till 2018. Löftet till miljön innebär i huvudsak att företaget konstant söker nya vägar för att verksamheten ska bli mer hållbar.

Med siktet inställt på 2025 – och framåt

Kiilto har satt upp ambitiösa miljömål för att följa sitt löfte: Till exempel vill företaget år 2025, kunna tillverka 70% av sina förpackningar av återvunnet eller förnybart material – liksom att förpackningarna i sig också ska vara återviningsbara.

”Vårt löfte till miljön genomsyrar hela vår organisation och allt vi gör. Vi har flera pågående projekt relaterat till detta löfte", säger Kähkönen.

Det fylls konstant på med nya hållbara innovationer i Kiiltos "gröna pipeline". Kiilto räknar till exempel med en stort skifte av materialen som används i personliga hygienprodukter snart: "Vi kommer t ex. även att byta ut några av våra produkters plastflaskor, till flaskor av återvunnen plast", avslöjar Kähkönen. Enligt Kähkönen är företaget angeläget om att fortsätta utvecklas på alla hållbarhetsområden. "Vi är dedikerade till att ständigt utvecklas, nu och i framtiden."

Video: https://youtu.be/NMZ0pVsBkpI

Text: Sami Anteroinen, bild och video: Ilari Välimäki