Fokus på instrumenthygien inom tandvården

Endast helt rena, desinficerade och sterila vårdinstrument är säkra att använda. Kiilto erbjuder en effektiv och fungerande lösning för rengöring och desinfektion av medicinska instrument.

Utmaningen för hygienrutinerna inom munhälsovården är bland annat åtgärdernas natur och deras varierande svårighetsgrad samt många nya patienter under samma arbetsdag. Hygiennivån i en tandvårdsenhet ska vara så hög att patienten alltid kan vårdas säkert, även om patienten eller en vårdande person har en symtomfri eller identifierad infektionssjukdom. Rengöring och desinfektion ska göras med för ändamålet lämpliga CE-märkta produkter/medel. Med korrekta medel och tekniker uppnås önskat slutresultat i instrumentservicen.

Aseptiska arbetsrutiner tryggar säkerheten

Genom att alltid gå från rent till smutsigt vid rengöring, desinfektion och sterilisering säkerställs att infektioner inte sprids från en patient till en annan via instrumenten. Till god hygien hör att förutom för instrumenten även sörja för handhygienen, eftersom mikrober som sprids via händerna är ett av de största problemen inom hälsovården.

Etappvis mot ett rent slutresultat

Synlig smuts kan avlägsnas från instrumenten genast efter ett ingrepp genom förbehandling, varefter de rengörs och desinficeras. Målet med förbehandlingen är att rengöra instrumenten och avlägsna smittorisken så snart som möjligt efter användningen, så att de är säkra att hantera. Förbehandling förlänger livslängden på instrument och annan utrustning.

Renhetsklassen för utrustningen i tandvården definieras enligt ingreppets art och vilken vävnad ett instrument kommer i kontakt med. Rengöring räcker exempelvis för handspeglar och skyddsglasögon, som inte kommer i kontakt med patientens slemhinnor. Vid rengöringen avlägsnas smuts, damm och merparten av mikroberna. Rengöringen utförs mekaniskt med ett rengöringsmedel som lösgör smuts.

Desinfektionens syfte är att minska mängden mikrober till en så låg nivå att de inte längre kan orsaka en infektion. Desinfektionen utförs antingen som värmedesinfektion i tvättmaskin, eller kemiskt med högeffektiva desinfektionsmedel. Merparten av utrustningen kan rengöras direkt, men värmekänslig och annan utrustning som inte lämpar sig för maskintvätt ska desinficeras före den manuella rengöringen för att avlägsna smittorisken. Endast rena instrument får steriliseras.

Så snart som möjligt efter rengöring och desinfektion ska utrustning och instrument torkas och servas samt deras funktionsduglighet kontrolleras. Föremål som inte kan rengöras omedelbart efter användning kan skyddas med skyddsgel, som förhindrar att bakterier förökar sig och att smuts torkar fast i föremålet.

Läs mer om produkterna:

HYDRAGEL ERISAN DES ERISAN OXY+ EASYDES ALU DEKO

Vill du ha närmare information om vilka lösningar och produkter vi erbjuder för att underlätta patientsäkerheten? Kontakta våra regionala representanter!

TILL VÅRA EXPERTERS KONTAKTINFORMATION