Förändringar i vår produktportfölj med handspackel och bruk

Som ett led i Kiiltos kvalitets- och miljöarbete och ambitionen att ha en väl fungerande och optimerad produktportfölj fasar vi ut fyra av våra säckade produkter: TM Bygg, TM Kombi, TM Snabbruk P och TM Snabbruk H. Utfasningen har påbörjats och beräknas vara klar under hösten. 

Ersättningsprodukter

Våra trotjänare TM Bygg och TM Kombi ersätts med den modernare produkten TM Kombi Flex. TM Kombi Flex är ett mycket lättarbetat och smidigt fin- och byggspackel. Produkten är självuttorkande och snabbt beläggningsbar. På underlag av betong krävs ingen primning. Skikttjocklek 1-50 mm. Läs mer om TM Kombi Flex

Det pumpbara bruket TM Snabbruk P ersätts med TM Kombiflyt. TM Kombiflyt är en pumpbar avjämningsmassa med mycket goda fallegenskaper. Den homogena härdningen ger ett riktigt bra häng. Det är lätt att få fin yta, även för mattläggning. Skikttjocklek 5-50 mm. Läs mer om TM Kombiflyt 

För närvarande finns inga planer på att ersätta TM Snabbruk H.

Har du frågor kring våra produkter?

Har du funderingar kring sortimentsförändringarna eller vill ha tips och råd kring golvkonstruktioner, materialval, torktider eller helt enkelt vill ha en offert?  Kontakta säljaren i din region