Förändringar i vårt produktsortiment av ytdesinfektionsmedel

Vi kommer att lägga om vårt produktsortiment av ytdesinfektionsmedel. Desinfektionsmedlen Kiilto Oxy 300 och Kiilto Oxy Spray ersätts med det bruksklara desinfektionsmedlet Tevan Panox® 200 som tillverkas av holländska Tevan BV.

Satsa på god ythygien!

Vi kommer att lägga om vårt produktsortiment av ytdesinfektionsmedel. Desinfektionsmedlen Kiilto Oxy 300 och Kiilto Oxy Spray ersätts med det bruksklara desinfektionsmedlet Tevan Panox® 200 som tillverkas av holländska Tevan BV.

De effektiva ämnena i Tevan Panox® 200 bruksklara desinfektionsmedel är samma (väteperoxid och perättiksyra) som i sortimentets tidigare produkter Kiilto Oxy 300 och Kiilto Oxy Spray, det är bara koncentrationerna som har optimerats för vanliga desinfektionsbehov. Medlet har verifierad effekt på bakterier, jästsvampar, mögel och virus (inklusive norovirus). Produkten lämnar inga rester och lämpar sig därigenom också för ytor som kommer i kontakt med livsmedel. En fördel för användaren är också att produktens lukt är svagare än för desinfektionsmedlet Kiilto Oxy 300. Vi börjar lagerföra de nya produkterna i maj.

Förändringen sammanhänger med EU:s biocidregistrering. Vi vill erbjuda dig effektiva, säkra och prismässigt konkurrenskraftiga produkter. Förpackningsstorlekarna bibehålls och produkternas etiketter har samma bekanta utseende som Kiilto.

Tevan Panox finns i 750 ml sprayflaska samt i 1 l och 5 l förpackningar. Se närmare produktinformation och bruksanvisningar på produktsidan.

Tevan Panox® 200 produktkoder och förpackningsstorlekar:

Produktkod Förpackningsstorlek


41061 6 x 750 ml jmf. 41060 Kiilto Oxy Spray 100
8071 6 x 1 l jmf. 8070 Kiilto Oxy 300
80556 1 x 5 l jmf. 80555 Kiilto Oxy 300

Blev du intresserad? Kontakta vår närmaste återförsäljare. Vill du veta mera om produkten? Våra renhets- och hygienexperter berättar mera.

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

VÅRA RENHETS- OCH HYGIENEXPERTER