Från problem till lösning – Östersjöns alger ska förädlas till en biobaserad råvara för hygien- och rengöringsprodukter

Origin by Ocean har tagit itu med övergödningsproblemet i Östersjön på ett öppet och lösningsorienterat sätt. Bolaget vill förädla biobaserade råvaror från alger som kan användas på nya sätt till exempel i tvättmedel och kosmetika.

Kiilto och Origin by Ocean, som siktar på att bli miljöledare inom sin bransch, berättar i dag offentligt om ett intentionsavtal om användning av Origin by Ocean-produkter i Kiiltos produktutveckling. Båda företagen tror starkt på framtiden för biobaserade hygien- och rengöringsprodukter som uppfyller kraven på hållbar utveckling. Målet är att på marknaden lansera helt nya och mångsidiga produkter som innehåller beståndsdelar förädlade av Origin by Ocean från alger i Östersjön. 

– Origin by Ocean är ett uppstartsföretag med en innovativ och ansvarsfull affärsidé. Vårt mål är att fördubbla andelen förnybara och återvunna råvaror i vår produktion fram till 2022, så med tanke på produktutvecklingen är ett sådant samarbete som öppnar helt nya möjligheter mycket intressant och inspirerande, säger Kiiltos forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör Oili Kallatsa.

– Detta samarbete med Kiilto är en helt ny landvinning för oss samtidigt som det visar hur bra vårt utbud också lämpar sig för hygien- och rengöringsprodukter. Efterfrågan på biobaserade råvaror i produkterna ökar ständigt globalt. Kiiltos starka engagemang för hållbar utveckling och miljö är en utmärkt utgångspunkt för samarbetet. Kiilto lanserar hela tiden nya, allt miljövänligare produkter på marknaden. Här har vi möjlighet att samarbeta med en stor aktör och därigenom skapa nya cirkulärekonomiska fördelar för oss alla som bor kring Östersjön. När vi diskar i framtiden kan vi förhoppningsvis göra en ekogärning för Östersjön med Kiiltos diskmedel, säger Origin by Oceans medgrundare, Chief Business Activist Mikael Westerlund.

– Genom Kiilto Ventures söker vi ständigt ambitiösa, nya kreativa samarbetsparter med vilka vi också kan dela likadana värderingar. Vi tror att vi med hjälp av vår långa erfarenhet och våra nätverk har möjlighet att i fortsättningen delta i utvecklingen av Origin by Oceans verksamhet förutom inom produktutveckling också på andra sätt, säger Ville Solja, affärsutvecklingsdirektör vid Kiilto.

 

Ytterligare information

Mikael Westerlund
Chief Business Activist
mikael.westerlund@originbyocean.com
+358 40 540 9880

Ville Solja
Affärsutvecklingsdirektör, Kiilto
ville.solja@kiilto.com
+358 400 329 5211

 

Origin by Ocean är ett inhemskt företag som specialiserat sig på algförädlingsteknik. Företagets vision är att i Finland skapa ett affärsekosystem som baserar sig på Östersjöns alger och som skulle hjälpa till att lösa problemet med övergödningen i Östersjön med kommersiellt lönsamma medel. Algbaserade produkter från Origin by Ocean lämpar sig för livsmedel, kosmetika och läkemedel. Målet är att Finlands första algbioraffinaderi ska ha full produktionskapacitet år 2025.

www.originbyocean.com

Kiilto är ett 100-årigt finländskt familjeföretag som skapar välfärd av renlighet och bygger en hållbar framtid med hänsyn till människor och miljö. Kiilto, som utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar inom den kemiska industrin, är verksamt inom fyra branscher: byggande, fästlösningar för industrin, yrkeshygien samt konsumentprodukter. Kiilto är verksamt i elva länder och sysselsätter sammanlagt nästan 1000 personer. År 2019 var Kiiltos omsättning ca 222 miljoner euro. Kärnan i Kiiltos verksamhet är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Kiilto Ventures har som mål att hitta nya innovationer utanför kärnaffärsverksamheten genom att skapa och samarbeta med uppstartsföretag.
www.kiilto.com www.kiiltoventures.com