Gott samarbete i flera etapper

Förbättringen av inomhusluften på huvudvårdcentralen Savotalo i Kuopio är ett omfattande projekt som löper över flera år. Kiilto levererar material till renoveringen och samarbetar med Kuopio stad, entreprenören och projektets konstruktör.

Huvudvårdcentralen i Kuopio, Finland, genomgår för närvarande en stor renovering för att förbättra luftkvaliteten i byggnaden. Arbetet på Savotalo har pågått i 12 månader och kommer att fortsätta fram till 2023. Kiilto har varit med i projektet från början, både som materialleverantör och samarbetspartner.

”Att genomföra stora projekt i byggnader samtidigt som lokalerna används är inte alltid lätt, men det här projektet har gått utan problem trots att renoveringen består av flera etapper. Konstruktören spelar en mycket viktig roll i den här typen av stora projekt där inomhusluften ska förbättras. Det är konstruktören som bestämmer vad som ska göras och vilka produkter som ska användas, men självklart kan byggföretaget också vara med och fatta beslut. Jag vill redan nu rikta ett särskilt tack till kunden, vars professionella projektledning är avgörande för att vi ska kunna arbeta vidare och hålla en hög kvalitet i renoveringen. Jag vill även tacka Savotalo som samarbetar otroligt bra och anpassar både verksamhet och lokaler så att arbetet kan gå framåt”, säger Tomi Hakkarainen från byggföretaget Rakennusliike Konttinen Oy.

Bra produkter ger goda resultat

Kiilto-produkter används i renoveringen. Kiilto har tagit fram ett kompatibelt produktpaket så att alla led i arbetet kan utföras utan problem, allt från att avjämna golvet till att lägga sista handen vid alla ytor.

För golvinkapsling används tvåkomponentsbarriären Kiilto Block. Tätningsprodukterna Kiilto Airblock Coat och Kiilto Airblock används för alla väggar, gränsytor mellan tak och väggar och på alla ställen med tätningslister. Airblock Coat är ett tätningsmedel i flytande form och Airblock Fiber är en pasta.

Produkterna valdes gemensamt av Kiilto, kunden och konstruktören.

”Vi har mycket goda erfarenheter av Kiilto-produkter. De är lätta att använda och stryka ut. Det är praktiskt att använda enkomponentsprodukter på byggarbetsplatser, du slipper blanda och behöver inte avsätta någon speciell arbetsyta. Vårt arbete underlättas också av att vi har en bra och modern utrusning, som till exempel maskiner som hanterar damm och automatiskt justerar tryckskillnaden i lokalerna där vi jobbar. Vid tätningsarbeten är automatisk justering av undertrycket helt avgörande”, säger Hakkarainen.

Kiilto har inte bara levererat material utan även lämnat bakgrundsinformation om produkterna. Personal från Kiilto kommer också att besöka arbetsplatsen vid behov för att hjälpa till när produkterna används. Tekniskt stöd kan behövas i olika situationer, till exempel när byggnadsarbetarna inte har jobbat med produkterna tidigare.

“Självklart behöver vi inte berätta för dem hur man använder en pensel, det handlar mer om principerna för hur man använder produkterna. Vi har valt produkter som är så lätta att använda som möjligt, och som går snabbt att applicera. Det ger också ett bättre resultat”, säger Kari Rinne, regional manager på Kiilto.

Noggrann planering

Det som gör renoveringen till en utmaning är att den genomförs samtidigt som huvudvårdcentralen är öppen som vanligt. Arbetet utförs därför i etapper. Det krävs noggrann planering för att lägga upp arbetet så att den dagliga verksamheten inte störs, människor måste kunna röra sig i lokalerna.

”Alla tak, och gränsytor mellan strukturer är redan tätade, inklusive ytterväggarna. Vi gör även golvinkapslingar beroende på golvets struktur. När en fas av arbetet har avslutats mäter kvalitetskontrollanten tätningen. Så här långt har resultaten varit mycket bra”, säger Hakkarainen.

Savotalo

  • Kund: Staden Kuopio
  • Konstruktion: Sweco
  • Entreprenör: Rakennusliike Konttinen Oy
  • Tomt: 2:8:3, yta 2 889 m2
  • Våningsplan: 1–4
  • Nettoarea golv: ca. 4 380 m2
  • Bruttoarea golv på våning 1–4: 6 508,5 m2
  • Bruttoarea golv: 8 398 m2
  • Volym: 31 348 m3