Hållbarhetsrapporten för 2023 är här! 🌍

Vår hållbarhetsrapport för 2023 erbjuder en djup inblick i vårt arbete och tankesätt kring hållbarhet. Vi granskar våra framsteg och identifierar förbättringsområden för att möta förväntningarna från kunder, personal och intressenter. Genom öppen dokumentation och datadrivna resultat kan vi utvärdera och förbättra våra metoder.

Rapporten sammanfattar ett brett spektrum av information och betonar att hållbarhet inte är en tävling utan en ständig strävan mot bästa möjliga resultat för alla parter. Transparens är nyckeln, och vår hållbarhetsrapport visar var vi står och vart vi är på väg.

Läs vår hållbarhetsrapport här.

Framgångar med ”Vårt löfte till miljön”

Sedan lanseringen 2018 har ”Vårt löfte till miljön” varit vår guide för hållbarhetsarbete. Som företag inom kemisk industri har vi ett stort ansvar och möjligheter att påverka miljöfrågor. Under 2023 uppnådde vi flera viktiga mål och lärde oss mycket längs vägen.

Energi och klimat

  • Mål: Koldioxidneutralitet i egen verksamhet till 2028.
  • 2023: Förbättrade utsläppsberäkningar och energipartnerskap med Lempäälän Lämpö, vilket minskade vår naturgasförbrukning.

Material

  • Utmaning: Råvara är vår största källa till indirekta utsläpp (Scope 3).
  • 2023: Undersökningar och åtgärder för att minska koldioxidavtrycket, inklusive ökad användning av återvunna och förnybara råvaror.

Förpackning och logistik

  • Mål: Minska mängden fossila och nyproducerade förpackningar.
  • 2023: Återvann 5 000 kg förpackningar och testade påfyllningsstationer för tvättmedel för att minska miljöpåverkan.

Vårt ansvar och framtidsmål

Kiilto fick för trettonde året i rad Achiever-certifikatet, vilket visar vår finansiella styrka och stabilitet. Vi arbetar mot fullständig hållbarhetsredovisning enligt CSRD-kraven från och med 2026.
________________________________________

För mer information, kontakta: Laura Heinovaara, Kommunikationschef för hållbarhet
laura.heinovaara@kiilto.com
+358 50 5969 424
Läs hela hållbarhetsrapporten för 2023 här.