Hämeenlinnan Osuusmeijeri använder Svanenmärkta rengöringsmedel

Kiilto är den enda i Finland som tillhandahåller Svanenmärkta produkter för livsmedelsindustrin. Hämeenlinnan Osuusmeijeri har goda erfarenheter av att använda CIP-rengöringsmedel – och produkterna går även hand i hand med företagets värderingar.

Det kooperativa mejeriet Hämeenlinnan Osuusmeijeri i Tavastehus hanterar inte mindre än 100 miljoner liter obehandlad mjölk om året. Mejeriets ägare, 108 mjölkgårdar, har totalt cirka 5 600 kor. Dessutom tar mejeriet emot obehandlad mjölk från andra gårdar inom Arla Finland-samarbetsgruppen. Hämeenlinnan Osuusmeijeris produkter – mjölk, surmjölk och grädde – säljs över hela Finland.

Anne Isokangas, chef för kvalitet, miljö och produktutveckling på Hämeenlinnan Osuusmeijeri, berättar att tillverkning av till exempel lättmjölk av obehandlad mjölk inkluderar många olika skeden.
 
– Vid separering skiljs mjölken från grädden. Vid standardisering tillsätts grädde i mjölken så att fettprocenten blir exakt 1,5. Eventuellt berikas produkten med D-vitamin. Vid homogenisering finfördelas fettkulorna i mjölken så att de är jämnt fördelade i vätskan. Vid pastörisering värmebehandlas mjölken så att den är säker att dricka och håller längre.

Produktionsutrustningen på mejeriet rengörs noggrant varje dag så att det inte ska finnas några rester från de föregående produktionspartierna.- Rengöringen är ytterst viktig. Det förstår du om tänker på hur snabbt till exempel en mjölkfläck hemma på köksbordet surnar, säger Isokangas.

Effektiv, säker och miljövänlig

Hämeenlinnan Osuusmeijeri inledde samarbete med Kiilto i februari 2019.

Kiilto tillhandahåller de rengöringsmedel som används för att rengöra mejeriets produktionslinje, bland annat de Svanenmärkta CIP-rengöringsmedlen F 47 Tarmo, som är ett alkaliskt rengöringsmedel, och F 60 Ciro, som är ett surt rengöringsmedel, samt F 24 Fabox, som är avsett för rengöring av transportlådor.

Kiilto är den enda i Finland som tillhandahåller Svanenmärkta produkter för livsmedelsindustrin.

– De Svanenmärkta produkterna är effektiva, säkra och anpassade till sina användningsområden. Ett stort extra plus är dessutom att produkterna är hållbara val även med tanke på miljön, säger Isokangas.

– För närvarande är hälften av de rengöringsmedel vi använder Svanenmärkta. Störst är åtgången på Tarmo, tillägger hon.

Arton Ibrahimi, affärsutvecklingschef på Kiilto, påpekar att det ställs stränga krav på de Svanenmärkta produkterna.

– Produkterna har genomgått detaljerade tester, där bland annat deras effektivitet, ekotoxitet, bioackumulerbarhet och nedbrytbarhet undersökts. Rengöringsmedlens hela livscykel synas, säger Ibrahimi.

– Genom att erbjuda gröna lösningar vill Kiilto hjälpa kunderna att nå sina miljömål, tillägger han.

Konkret miljöinsats

Svanenmärket går hand i hand med Hämeenlinnan Osuusmeijeris värderingar.

– Vi har infört ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem. Vi söker hela tiden efter sätt att bli ännu mer miljövänliga; vi har bland annat effektiviserat värmeåtervinningen och avfallssorteringen. De Svanenmärkta produkterna är ett exempel på vårt miljötänk, säger Isokangas.

Miljötänket ökar i betydelse i hela livsmedelsbranschen.

– Genom att använda Svanenmärkta produkter visar vi även för våra egna kunder, till exempel Arla och centralaffärerna i handelsbranschen, att vi gör konkreta insatser för miljön.

Samma budskap är naturligtvis även avsett för slutanvändarna, alla som använder mjölkprodukter:- Miljövänlig verksamhet har en positiv inverkan på mjölkens anseende rent generellt

Ständig utveckling

Isokangas är nöjd med samarbetet med Kiilto. Dessutom pågår nya utvecklingsprojekt:

– Just nu håller vi tillsammans på att undersöka hur vattenmängden vid rengöring kan optimeras, utan att ge avkall på renhetsnivån.
 
– Att spara vatten är också en miljöinsats, påpekar Isokangas.