Hantera listeria i livsmedelsproduktion: god hygien är avgörande

Varje år insjuknar mellan 20 och 60 personer i Finland i listerios, som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Bra livsmedelshygien spelar en avgörande roll när det gäller att förhindra infektioner.

I livsmedelsbranschen måste man vara extra noggrann med renligheten. Trots att det ofta är nästan omöjligt att eliminera listeria är regelbunden tvätt och desinficering avgörande när det gäller att förhindra kontaminering.  

Frodas där andra bakterier inte gör det

Bakterien listeria bor i miljöer där andra bakterier inte trivs – i avlopp och på golv och i utrustning, särskilt där det är kallt. Dess vattenaktivitetsnivå är låg (0,92), så olika ytor blir en lämplig miljö för bakterierna. 

Livsmedelsverket tillhandahåller rekommendationer på sin webbplats om hur listeria kan bekämpas vid livsmedelshantering. För allmän hygien är huvudsyftet med skyddet att förhindra att listeria breder ut sig. Det effektivaste sättet är att se till att ytorna är kalla och torra. Ytornas fuktnivå bör minimeras under produktionen, särskilt där produkterna behandlas. Kopiösa mängder vatten ska endast användas under tvätt- och desinficeringsfasen. Efter det ska ytan torka innan den används igen. Rengöring i rätt ordning kan förhindra att smuts överförs från smutsiga till rena ytor. 

Hygieniskt utformade ytor som är enkla att underhålla ska användas vid livsmedelsproduktion. Det är särskilt viktigt att undvika ställen där smuts kan samlas och där desinfektionsmedel kan bli ineffektiva, eftersom listeria skyddas mot mekanisk rengöring på sådana ställen.

Det är också viktigt för goda hygienstandarder att utbilda personalen i att identifiera och eliminera riskfaktorer. 

Biofilmbildning måste förhindras

Listeria är en grampositiv bakterie, vilket innebär att den inte formar sporer. Den kan dela sig vid låga temperaturer och inom pH-intervallet 4,6–9,5. 

Baserat på EN 13697-standarden för prov på

ythygien kan nybildade listeriaceller enkelt förstöras med vanliga desinfektionsmedel och desinficeringsmetoder.  Koncentrationerna av desinfektionsmedlen som används måste ligga inom rekommendationerna, och desinficering måste göras tillräckligt ofta. Endast rena ytor kan vara fria från mikrober. 

Särskilt problematiska hygienproblem på matföretag kan ofta kopplas till bildandet av biofilmstrukturer på ytor. Mikroorganismer har en naturlig tendens att fästa på ytor och föröka sig för att bilda en mycket tät slemliknande ytstruktur. Biofilm består av polymerstrukturer som kallas för extracellulära polymerämnen samt produktrester och mineralavlagringar av mikroorganismer. Typiska mål för biofilmbildning är golv, avlopp, fyllningsmaskiner och förslutningshylsor. Bildandet av biofilmer ska förebyggas, eftersom sådana strukturer inte går att förstöra med vanliga rengöringsprogram. Borttagning av biofilm kräver särskild stark rengöring som beror på användningsområde och biofilmbildandets allvarlighetsgrad. Listeria monocytogenes är en biofilmbildande art.

Kiiltos specialister är glada över att kunna hjälpa till att välja rengöringsmedel och desinfektionsmedel och fastställa problemområden på olika anläggningar. Genom att samarbeta kan vi garantera en livsmedelsproduktion av hög kvalitet och en bra hygiennivå för anläggningar och utrustning. 

Kimmo Nurmi

Produktutvecklingschef