Hela koncernen Kiilto Family blir rökfri 1.9.2018

I början av året började Kiilto Oy och Kiilto Family Oy följa den allmänna rökfrihetspolicy som företagen inom kemiindustrin tillämpar. Från och med 1.9 är även de övriga familjemedlemmarna i koncernen Kiilto Family rökfria. Riktlinjen gäller alla bolag i koncernen i Finland: Kiilto, KiiltoClean, Intermedius och Kiiltoplast.

Med rökfrihet avses att tobaksprodukter inte får användas på koncernbolagens områden, varken inomhus eller utomhus. Rökfriheten gäller alla verksamhetsställen och dem som rör sig där. Dessutom är alla evenemang som härefter arrangeras i koncernbolagens egna lokaliteter rökfria. Även de återstående rökplatserna avlägsnas på alla verksamhetsställen 31.8.2018.

Säkerhet är ansvarsfullhet

Kiiltos rökfrihetsbeslut innebär också att koncernen förbinder sig till målen för projektet Ett rökfritt Finland 2030.

Bakom projektet står ett nätverk vars syfte bland annat är att stärka ett positivt ställningstagande till rökfrihet hos befolkningen och hindra unga från att börja röka samt stödja dem som vill sluta använda tobaksprodukter.

Säkerhet och ansvarsfullhet är grunden för hela verksamhetskulturen för ett företag som verkar inom industrin. Vi vidtar fortlöpande medvetna åtgärder för att förbättra denna. Rökfrihet, som är vanlig inom kemiindustrins branscher, är en motiverad åtgärd även i Kiilto Familys bolag och en del av utvecklingen av koncernens övergripande säkerhet.

Vi kommer att ingripa i alla situationer där den rökfria linjen bryts, oberoende av om det gäller en representant för den egna personalen eller en gäst. Till stöd för rökfria besök kan bolaget erbjuda nikotinpreparat.

Läs mer om den rökfria arbetsplatsen och projektet Ett rökfritt Finland 2030

Gärningar för att främja hälsan

Trots att rökfrihet är en säkerhetsfråga, är personalens hälsa en lika viktig aspekt. I likhet med pionjärföretagen vill Kiilto vara en säker och trivsam arbetsplats där ingen behöver exponeras för tobaksprodukter eller det sociala tryck som förknippas med användningen av dem.

För personalen gäller rökförbudet under arbetstid.

”På jobbet koncentrerar vi oss på arbetet, och som arbetsgivare tar vi inte ställning till vad personalen gör på sin fritid. Det är viktigt att uppmärksamma att vi uppskattar var och en av våra medarbetare på ett jämlikt sätt, oberoende av om hen använder tobaksprodukter eller inte på sin fritid”, påpekar personaldirektör Minna Huru.

Mer information:

Minna Huru

HR Manager

Kiilto Family