Helt restfri metod för luft- och ytdesinfektion

Nocospray och Nocomax är torrångningsapparater som desinficerar rummet genom väteperoxidsprayning i luften och på ytorna. Under behandlingen desinficerar väteperoxiden hela rummet, varefter den sönderdelas till vatten och syre. Efter behandlingen är ytorna torra och helt restfria.

Den bevisat effektiva desinfektionsmetoden har en baktericid, virucid och fungicid effekt och den dödar till och med sporer. Nocospray och Nocomax är utmärkta redskap till exempel vid epidemier. Desinfektionsmetoden lämpar sig för många miljöer, till exempel sjukhus, livsmedelsindustrin, skolor, daghem och äldreboenden.

I filmklippet presenterar Kiiltos renhets- och hygienexpert Kaisa Sairanen Nocospray-apparaten och berättar vad som ska beaktas vid användning av apparaten (på finska):

https://youtu.be/Dhy-v9HO2ng